Anunțuri Noutăți

CONCURS privind atribuirea serviciilor regulate de transport rutier de persoane în traficul raional Ștefan Vodă

În conformitate cu prevederile Codului transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, Consiliul raional Ștefan Vodă anunţă organizarea și desfășurarea concursului privind atribuirea serviciilor regulate de transport rutier de persoane în traficul raional Ștefan Vodă pentru cursele pe ruta Copceac 07:30- Ștefan Vodă 12:00 și, respectiv, Copceac 13:00- Ștefan Vodă 17:00, puncte intermediare Alava, Marianca de Jos,regimului de deservire a curselor vizate 1,2,3,4,5,6 (luni – sâmbătă).

Concursul se va desfășura la data de 17 august 2020, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1, etajul 4, sala de ședințe.

Pentru a participa la concurs, operatorii de transport rutier vor depune la secretarul comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă, instituită prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr. 3/4 din 12.06.2020, cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului, cererea și setul de documente necesare conform formei stabilite în anexa nr.1 la Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători al Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006.

La cerere urmează a fi anexat setul de documente în plic sigilat(cu ștampila întreprinderii), care va include obligatoriu următoarele documente:

  • copia autentificată a licenţei pentru activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate, cu copiile conforme pentru vehiculele care urmează a fi antrenate la deservirea serviciului regulat;
  • copia autentificată a certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport;
  • copia autentificată a raportului cu privire la inspecţia tehnică a mijlocului de transport;
  • copia autentificată a certificatului de competenţă profesională a conducătorului auto;
  • documente confirmative de deţinere în proprietate și/sau locațiunea bazei tehnico-materiale;
  • certificat referitor la defalcările în bugetul public (în original).

Condițiile de participare și cele documentare se eliberează în Direcția raională economie, bir. 23.

La concurs nu sunt admişi operatorii de transport rutier care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele/cursele atribuite anterior,în documentele cărora au fost depistate date eronate sau setul de documente este incomplet.

Graficele și schemele de circulație a serviciilor regulate expuse la concurs se vor publica adițional pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă.

Cererea de participare se vor depune în plic sigilat către Comisia de concurs, în bir. 23, sediul Consiliului raional Ștefan Vodă, până la data de 10 august 2020, ora 17.00.

Informații la tel. 024223029 sau e-mail: economie.sv@gmail.com

Graficul de circulatie Copceac-Stefan Vodă