Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcției Ocuparea Forţei de Muncă Ştefan Vodă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante  în cadrul  Direcției  Ocuparea Forţei de Muncă Ştefan Vodă:

2 funcții – specialist principal în domeniul ocupării forței de muncă

– cerințe – studii superioare, de licență, preferabil în domeniul administrației publice, pedagogiei, asistenței sociale, dreptului

scopul funcției – acordarea serviciilor de mediere și încadrarea în câmpul muncii a persoanelor aflate în căutarea locului de muncă, organizarea orientării și formării profesionale, promovarea măsurilor active pe piața muncii, conlucrarea cu autoritățile publice locale și cu angajatorii în vederea gestionării locurilor de muncă libere.

Condițiile de participare la concurs sunt afişate pe panoul informativ din incinta Direcției ocuparea forței de muncă Ștefan Vodă, persoana de contact –Ludmila Melnicenco – tel. 0242-2-36-70 ..Termen limită de depunere  a actelor – 07.04.2019 , pe adresa or. Chișinău, str.V. Alecsanrdi, 1, bir.605. e-mail. – doina.noroc@anofm.md, Doina Noroc tel.022.28.67.65.