Noutăți

Concurs pentru selectarea localităților beneficiare ale Proiectului de Dezvoltare Locală și Migrație

MiDL lansează concursul pentru selectarea localităţilor beneficiare.

În august 2015 PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, a lansat Proiectul ”Migrație și Dezvoltare Locală”. Obiectivul proiectului este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor locale de aprovizionare cu apă și sanitație, sănătate, servicii sociale și educație, precum și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea economică a migranților reîntorși în comunitate.

În cadrul primei etape (2016), 25 de comunități au fost selectate în baza unui concurs deschis, care au primit asistență comprehensivă, însumând atât crearea Asociațiilor locale de Băștinași, precum și consolidarea capacităților administrației publice locale și co-finanțarea unor proiecte de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurii locale.

Pentru implementarea a celei de-a doua faze a Proiectului ”Migrație și Dezvoltare Locală” anunță un nou concurs de selectare a localităților – beneficiare din raioanele ne-acoperite de către proiect în cadrul fazei I. Selectarea de noi localități beneficiare ale proiectului se va petrece în bază competitivă, prin evaluarea aplicațiilor depuse de către APL-urile interesate.

Localităţile beneficiare vor fi selectate prin concurs. Pentru a vă exprima interesul, vă rugăm să completaţi formularul disponibil online (poate fi accesat aici: https://goo.gl/2aVxFN) în limbile română sau rusă şi să îl expediaţi până în data de 22 mai 2017, ora 17:00.

Notă: Primăriile selectate vor beneficia de un șir de activități de consolidare a capacităților, inclusiv și de granturi. Mărimea și destinația acestora nu este stabilită la moment.  

Atragem atenţia că formularele trebuie să fie completate şi expediate direct pe site.

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucțiunile de aplicare ( accesați linkul).

Criterii de eligibilitate:

Următoarele criterii minime urmează a fi întrunite pentru ca aplicantul să fie considerat eligibil pentru evaluare:

 1. APL de nivelul întâi din Republica Moldova.
 2. APL din unul din următoarele raioane: Anenii Noi, Basarabeasca, Cantemir, Călărași, Criuleni, Dondușeni, Fălești, Florești, Glodeni, Leova, Ocnița, Orhei, Rezina, Râșcani, Soroca, Șoldănești, Ștefan Vodă, UTAG Găgăuzia.
 3. Numărul populației: minim 3,500 locuitori (la data de 01.01.2017).
 4. Nivel semnificativ al migrației în localitate (ponderea persoanelor plecate la muncă peste hotare). (Atenție: prezentarea de informații eronate poate constitui un motiv de descalificare a aplicației).
 5. Formular completat și depus electronic până la termenul limită, în corespundere cu cerințele înaintate.
 6. Capacitatea și angajamentul demonstrat al APL de a participa in cadrul Proiectului si de a co-finanța inițiativele identificate de comun acord.
 7. Angajamentul APL pentru:
 • Delegarea unei persoane din cadrul APL sau instituțiilor subordonate pentru coordonarea activităților aferente procesului de crearea și funcționare a Asociației Băștinașilor din localitate (inclusiv acordul persoanei delegate de a realiza sarcini suplimentare în baza salarizării existente).
 • Angajamentul APL de a elabora și aproba (cu asistența proiectului) a unui Plan de Acțiuni privind incorporarea dimensiunii ”migrație” în procesul de dezvoltare locală (parte integrată a Strategiei de Dezvoltare Locală).
 • Existența unei majorități funcționale în cadrul Consiliului Local. Acordul Consiliului Local de a iniția ”transmisiunea on-line” permanentă a ședințelor Consiliului.
 • Angajamentul de a promova o campanie de colectare de fonduri on-line (crowdfunding) de colectare a contribuțiilor de cofinanțare a proiectelor în valoare de cel puțin 15% din valoarea totală a grantului solicitat de la proiectul MiDL (minim 3000 USD).

Mai multe informaţii pot fi obținute la numărul de telefon (022) 820840 sau la adresa electronică olesea.cazacu@undp.org, persoană de contact – Dna Olesea Cazacu.

Instructiuni de aplicare
Invitation Letter
Инструкция по заявкам