Blog

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de statistician medical în cadrul CS Ștefan Vodă

IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de statistician medical în cadrul CS Ștefan Vodă.

Scopul general al funcției:

Colectarea datelor statistice, codificarea maladiilor diagnosticului definitiv și calcularea indicilor după structura serviciilor, conform formularelor statistice confirmate de MS RM.

Condițiile de participare la concurs:

Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; posedarea limbii române scrisă și vorbită; studii medicale; să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu are antecedente penale.

Candidații prezintă Comisiei de concurs un dosar cu următoarele acte :

  1. a) Cerere de înscriere la concurs.
  2. b) Curriculum vitae.
  3. c) Copia actelor de studii, a certificatelor de absolvire a cursurilor de educaţie continuă, a certificatului de categorie.
  4. d) Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale.
  5. e) Certificatul medical.
  6. f) Copia carnetului de muncă.
  7. g) Copia buletinului de identitate.
  8. h) Copia actului de căsătorie.

Dosarul cu actele pentru participarea la concurs se vor depune până pe data de  25 mai 2017, ora 17.ºº la secretarul comisiei de concurs dna M. Buzu din cadrul IMSP CS Ștefan Vodă, biroul nr.39. Informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți să le adresați la secretarul comisiei de concurs dna M. Buzu.

Telefon de contact 067107139.