Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de manager al biroului de proiectări, prospecțiuni și servicii

Consiliul raional Ștefan Vodă anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de manager al biroului de proiectări, prospecțiuni și servicii.

Sarcini de bază: prestarea serviciilor de proiectare, perfectarea materialelor pentru temele de proiectare și amplasarea obiectelor în teritoriu, elaborarea condițiilor tehnice, elaborarea documentației de proiect pentru construcții (reconstrucții).

   Cerințele față de candidat: studii superioare de licență sau echivalente în domeniul arhitectură și urbanism, atestare tehnico-profesională, deținerea cetățeniei RM, posedarea limbii de stat, lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, cunoașterea legislației în domeniu, abilități de planificare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare.

Actele necesare: cerere, curriculum vitae, copia diplomei de studii, copia certificatului de atestare tehnico-profesională și certificatelor de perfecționare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă.

Actele necesare se vor depune timp de 20 zile de la data publicării avizului prin poștă pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Libertății nr.1, biroul 309 sau prin e-mail: aparatcrsv1@rambler.ru.

Tel. de contact: 024224317.