Noutăți

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al şcolii de arte „Maria Bieșu”

Direcţia cultură, tineret, sport şi turism Ştefan-Vodă anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de director al şcolii de arte „Maria Bieșu”, or. Ștefan-Vodă.

La funcţia de director al instituţiei  de învățământ artistic extraşcolar poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele  condiţii :

Condiţii de participare la concurs:

      –  deţinerea cetăţeniei RM;

–  studii superioare;

–  vechime în activitatea didactică de cel puţin doi ani;

–  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

–  posedarea limbii de stat;

–  este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

–  nu are antecedente  penale.

Actele necesare:

–   cererea de participare la concurs;

–  copia actului de identitate;

–   copia/copiile actului/actelor de studii;

–   copia carnetului de muncă;

–   certificatul eliberat de inspectoratul Şcolar Naţional în baza rezultatelor unui test scris de  evaluare psihologică şi a competenţelor juridice, economice, administrative, financiare, manageriale şi de gestiune a relaţiilor interumane;

  • curriculum vitae;
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
  • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
  • proiectul planului de dezvoltare a instituţiei , pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse pe parcursul a 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului  personal de către candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director la Consiliul raional Ştefan-Vodă, str. Libertăţii 1,   Direcţia Cultură, Tineret, Sport şi Turism, etajul III, biroul 304.tel.(0242)-2-26-48.