Noutăți

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al şcolii de arte din s. Olănești

Direcţia cultură, tineret, sport şi turism Ştefan-Vodă anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de director al şcolii de arte din s. Olănești

La funcţia de director al instituţiei  de învățământ artistic extraşcolar poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele  condiţii :

Condiţii de participare la concurs:

      –  deţinerea cetăţeniei RM;

–  studii superioare;

–  vechime în activitatea didactică de cel puţin doi ani;

–  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

–  posedarea limbii de stat;

–  este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

–  nu are antecedente  penale.

Actele necesare:

–   cererea de participare la concurs;

–  copia actului de identitate;

–   copia/copiile actului/actelor de studii;

–   copia carnetului de muncă;

–   certificatul eliberat de inspectoratul Şcolar Naţional în baza rezultatelor unui test scris de  evaluare psihologică şi a competenţelor juridice, economice, administrative, financiare, manageriale şi de gestiune a relaţiilor interumane;

  • curriculum vitae;
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
  • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
  • proiectul planului de dezvoltare a instituţiei , pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse pe parcursul a 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului  personal de către candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director la Consiliul raional Ştefan-Vodă, str. Libertăţii 1,   Direcţia Cultură, Tineret, Sport şi Turism, etajul III, biroul 304.tel.(0242)-2-26-48.