Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al IASV

Consiliul de administrare al Incubatorului de Afaceri din Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator.

Scopul general al funcţiei: dirijarea activităţii cotidiene a IP „Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă”.

Sarcini de bază:

  • exercitarea activităţilor curente necesare pentru acordarea suportului rezidenţilor IAŞV în conformitate cu contractele bilaterale semnate între IP IAŞV şi rezidenţi;
  • monitorizarea respectării de către rezidenţi a condiţiilor şi normelor de aflare în cadrul IP IAŞV;
  • reprezentarea intereselor IP IAŞV în instanţele judecătoreşti, în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice rezidente şi străine;
  • asigurarea exercitării actelor legislative şi normative în vigoare, deciziilor fondatorului şi cele ale Consiliului de administraţie; Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbii de stat, rusă, preferabil cunoașterea limbii engleze;
  • nu a împlinit vârsta necesară pentru obținerea dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • experiență în administrație, minim 5 ani.

Cerinţe specifice:

Studii superioare, de licenţă sau echivalente, relevante pentru funcția de administrator. Cunoașterea legislaţiei din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office, navigare Internet; abilități de organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, soluționare a litigiilor, comunicare eficientă.

Acte necesare:

Cererea de înscriere la concurs, Curriculum Vitae (CV), copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, scrisoarea de motivație, copiile certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare vor prezenta un avantaj.

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă va fi numerotată, iar numărul de file se va consemna în cuprins. Actele necesare se vor depune la reprezentantul Consiliului de administrare al IP IAŞV pe parcursul a 14 zile calendaristice de la data de 29 martie curent, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Testemiţanu, 2, etajul I, tel. 0242-24341, 069964711.