Noutăți

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (fpe) în cadrul Serviciului relaţii funciare şi cadastru

Consiliul raional Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (fpe) în cadrul Serviciului relaţii funciare şi cadastru 

Scopul general al funcţiei:Reglementarea relaţiilor funciare, realizarea reformei funciare, ţinerea cadastrului funciar de stat şi monitoring-ului pământurilor pe teritoriul raionului.

Sarcini de bază:

– Executarea lucrărilor privind reglementare a regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului.

– Ţinerea cadastrului funciar al raionului.

– Ţinerea monitoring-ului funciar.

– Coordonarea procesului de implementare a măsurilor de protecţie a solurilor de eroziune, valorificarea solurilor.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea lambei de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul relaţiilor funciare, organizarea teritoriului şi cadastru funciar. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice şi domeniul funciar, 1 an de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), de preferinţe cunoaşterea programelor CadFunc şi MapInfo, abilităţi de organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluţionare a litigiilor, comunicare eficientă.

         Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului în termen de 30 zile, de la data publicării anunţului, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal,Serviciul resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51.

Preşedintele raionului                                        Nicolae Molozea