Noutăți

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în cadrul Serviciului integrare europeană și investiții

Direcția economie și atragerea investițiilor anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în cadrul Serviciului integrare europeană și investiții 

Scopul general al funcției: consolidarea capacităților APL de ambele niveluri în atragerea investițiilor și valorificarea acestora;

Sarcini de bază: atragerea investițiilor și valorificarea lor, implementarea și supravegherea proiectelor la nivel de raion și comunitate, contribuirea la asigurarea durabilității proiectelor;

Atribuțiile de serviciu: contribuirea la atragerea investițiilor și valorificarea lor, accesarea site-urilor finanțatorilor, scrierea proiectelor și monitorizarea implementării acestora, asigurarea durabilității proiectelor, implicarea cetățenilor, APL-urilor, ONG-urilor, AE în desfășurarea activităților de interes comunitar, crearea bazelor de date a finanțatorilor externi, a ONG-urilor din raion și actualizarea periodică a acestora;

Condiţii de participare la concurs  

Condiții de bază: deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, posedarea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze este un avantaj, capacitatea deplină de exerciţiu, neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă, lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie, neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiții specifice: studii superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul economic, abilitați de utilizare Microsoft Office, cunoașterea legislației în domeniul administrării publice, a politicilor în domeniul atragerii investiților și a ciclului de proiect;

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei  pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar);

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 30 de zile de la data publicării, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul II, biroul 21, tel. 024223029, 024222081.