Noutăți

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior

Direcţia economie şi atragerea investiţiilor anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior 

Scopul general al funcţiei:Determinarea direcţiilor prioritare, elaborarea şi  implementarea  strategiilor şi  programelor de dezvoltare social-economică a raionului,gestionarea activităţii de antreprenoriat în dezvoltarea micului business.

Sarcini de bază:

  • Analiza situaţiei generale a dezvoltării social-economice a raionului;
  • Elaborarea programelor de dezvoltare social-economică a raionului şi analiza de realizare a lor;
  • Acordarea suportului informaţional şi consultativ privind activitatea antreprenorială, inclusiv şi micul business.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei. Posedarea unei limbi străine este un avantaj. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, managementul planificării durabile, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a interacţiunii acesteia cu alţi actori sociali din sectorul public şi cel privat, cunoaşterea Microsoft Office.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei  pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar). Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 20 de zile de la data publicării, la adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul II, biroul 21,tel. 024223029.