Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior

Direcţia economie şi atragerea investiţiilor

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei

publice temporar vacante de specialist superior 

Scopul funcţiei:Determinarea direcţiilor prioritare, elaborarea şi implementarea  strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului,gestionarea activităţii de antreprenoriat în dezvoltarea micului business.

Sarcini de bază:

  • Analiza situaţiei generale a dezvoltării social-economice a raionului;
  • Analiza situaţiei socio-economice a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din raion;
  • Elaborarea pronosticului, a programelor de dezvoltare social-economică a raionului şi analiza de realizare a lor;
  • Acordarea suportului informaţional şi consultativ privind activitatea antreprenorială, inclusiv şi micul business.

            Condiţii de bază pentru participarea la concurs:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a interacţiunii acesteia cu alţi actori sociali din sectorul public şi cel privat, cunoaşterea computerului (Microsoft Office, Internet), abilităţi de organizare, luare a deciziilor, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei  pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar). Copiile documentelor se autentifică notarial sau se prezintă împreună cu originalele pentru a verifica veridicitatea lor.

  Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 20 de zile de la data publicării în ziarul Prier-Info, la adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul II, biroul 21,tel. 0242-23029, 069862281.