Noutăți

Concurs pentru funcția vacantă, desfășurat

La 23 august a avut loc ședința comisiei raionale de concurs pentru selectarea candidatului la funcția vacantă de șef al direcției agricultură și alimentație. Este concursul repetat deoarece a depus dosarul numai un candidat. Spre regret, în termenul stabilit nu sau mai depus dosare, astfel, conform legislației în vigoare, la concurs a fost admis un candidat, dl Mircea Cuclenco. În prezența comisiei candidatul a ales unul din trei plicuri care conțineau sarcinile pentru proba scrisă. Candidatul a avut la dispoziție 60 de minute pentru a executa proba scrisă.

Fiecare membru al comisiei a oferit punctaj pentru răspunsurile în scris. Media pentru proba scrisă a fost de 8,2 puncte, pentru interviu – 7,07, în total candidatul a acumulat 7,6 puncte, astfel dl Cuclenco a trecut concursul.

Decizia comisiei de concurs va fi examinată în cadrul ședinței Consiliului raional din luna septembrie care va decide dacă candidatul va fi numit în funcția de șef al direcției agricultură și alimentație.