Noutăți

Concurs pentru antreprenori

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) organizează concursul „Cea mai bună idee inovaţională” în scopul de a susţine şi a promova ideile inovaţionale a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, care doresc să-şi deschidă şi să dezvolte propria afacere în următoarele domenii:

  • Materiale, tehnologii şi produse inovative;
  • Tehnologii informaţionale;
  • Eficienţa energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabilă;
  • Biomedicina şi sănătate;
  • Biotehnologii şi industria alimentară.

Doritorii de a se înscrie la concurs, sunt invitaţi să depună, până la 31 ianuarie 2017, următoarele documente:

  1. Cerere-tip de participare;
  2. Descrierea planului de afaceri conform criteriilor de prezentare.

Câștigătorul concursului va obţine premiul de 10000 lei şi va fi înscris automat în concursul proiectelor de transfer tehnologic, obținând şansa de a primi finanţare de 1000000 lei pentru implementarea ideii inovaţionale de afacere, locul II- 7 mii lei, locul III- 5 mii lei şi locul IV- 2 mii lei.

Dosarele de participare se vor depune personal la AITT sau transmise pe adresa de email concurs@aitt.md

Descarcă cererea-tip și criteriile de prezentare!

Detalii le puteţi obţine la specialiştii direcţiei economie şi atragerea investiţiilor din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă la numărul de telefon: 0(242) 2-20-88, 2-30-29