Avize Noutăți Posturi Vacante

Concurs la funcția de director al instituției de învățământ general

Direcția generală educație a Consiliului raional Ștefan Vodă anunță concurs la funcția de director al instituției de învățământ general: IP Gimnaziul ,,Ștefan Ciobanu,, din s.Talmaza, IP Gimnaziu din s.Popeasca.

La concurs pot participa cetățenii RM cu studii superioare universitare, vechime în muncă de cel puțin 3 ani. Candidații, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani, să posede limba de stat, iar în localitățile preponderent populate de reprezentanți ai minorităților naționale, posedă limba română la nivel de comunicare, să fie apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale.

Candidații prezintă comisiei următoarele acte: CV,  copia actelor de studii, copia carnetului de muncă, copia actului de identitate, cererea de participare la concurs, conform anexei regulamentului, certificat medical ce confirmă starea psihică, cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere, copia actelor care atestă formarea continuă, performanțe profesionale și manageriale, demonstrate în cadrul concursurilor locale, naționale și internaționale, publicații didactice, certificat de grad.

Actele se vor depune la Direcția generală educație.

Pentru informații suplimentare: 0242-24398; 0242-25292