Noutăți

Concurs de proiecte finanțate prin intermediul „Fondului de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne”

Novateca lansează ”Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne” – o inițiativă largă ce are drept scop susținerea continuă și răspândirea serviciilor moderne de bibliotecă implementate cu succes de bibliotecile din rețeaua programului, încurajarea transferului de cunoștințe, experiență și bune practici, precum și oferirea oportunităților pentru dezvoltare profesională, consolidare a rețelei de biblioteci și fortificare a parteneriatelor cu bibliotecile publice.

Vor fi susținute inițiative precum:

Replicarea serviciilor moderne de bibliotecă;

  • Participarea la evenimente profesionale și vizite de studiu (individuale/de grup, locale/internaționale);
  • Oferirea serviciilor de consultanță (organizarea instruirilor și atelierelor de lucru specializate, sau a altor inițiative similare de dezvoltare profesională);
  • Organizarea evenimentelor și activităților regionale (evenimente și întruniri regionale, târguri, conferințe cu participarea grupurilor profesionale din domeniul bibliotecar, autorităților publice locale, partenerilor publici și privați, grupurilor Friends of the Library, etc.)

Entități eligibile de a aplica:

  • Bibliotecari de nivel local, orășenesc, raional, municipal și național;
  • Șefii Secțiilor Cultură, specialiștii de bibliotecă, bibliotecari-trainer, metodiști, specialiști IT;
  • Autorități publice locale, beneficiari ai bibliotecilor, parteneri activi ai bibliotecilor (ONGuri locale și naționale, organizații internaționale, instituții și agenții subordonate Guvernului, sectorul privat), experți locali și internaționali, în cooperare cu grupurile țintă sus-menționate.

Modul de aplicare:

Programul Novateca va primi formulare de aplicare în cadrul Fondului de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne în runde periodice, pe tot parcursul anului. Deschiderea rundelor ulterioare va fi determinată de disponibilitatea finanțării și calitatea aplicațiilor.

Formularele de aplicare vor fi transmise la fonduldedezvoltare@novateca.md pînă pe 28 februarie 2017, ora 24:00. Formularele incomplete nu vor fi acceptate.

Participanții sunt eligibili pentru toate cele 4 tipuri de inițiative din cadrul fondului, dar pot implementa concomitent doar 1 singură inițiativă. În cazul în care aplică o bibliotecă, aplicația trebuie să fie coordonată cu Secția Cultură din raionul dumneavoastră înainte de a fi transmisă programului Novateca. Vă încurajăm să consultați reprezentanții Secțiilor Cultură, specialiștii de bibliotecă și Coordonatorii Regionali ai Novateca în procesul de completare a formularelor.

Mai jos puteți descărca ghidul de implementare a Fondului de Dezvoltare a Bibliotecii Publice, precum și formulare de aplicare pentru fiecare tip de inițiativă.

Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii  Moderne – Ghid de Implementare:  http://www.novateca.md/files/2017/forms/Fondul-de-Dezvoltare-a-Bibliotecii-Moderne_GHID_RO.pdf;

Participarea la evenimente profesionale și vizite de studiu – formular de aplicare pentru grup  http://www.novateca.md/files/2017/forms/Formular-de-aplicare_evenimente-profesionale-si-vizite-de-studiu_grup_ro.docx

Participarea la evenimente profesionale – formular de aplicare participare individuală http://www.novateca.md/files/2017/forms/Formular-de-aplicare_evenimente-profesionale_individuala_ro.docx

Organizarea de evenimente – formular de aplicare http://www.novateca.md/files/2017/forms/Formular-de-aplicare_organizare-de-evenimente_ro.docx

Replicarea serviciilor moderne de bibliotecă – formular de aplicare http://www.novateca.md/files/2017/forms/Formular-de-aplicare_replicare_ro.docx

Servicii de consultanță – formular de aplicare                       http://www.novateca.md/files/2017/forms/Formular-de-aplicare_servicii-de-consultanta_ro.docx

Pentru detalii suplimentare referitor la concurs citiți cu atenție ghidul de implementare sau apelați la următoarele adrese de contact ale Programului Novateca: Tel. +373 22 22 29 92,              22 33 85, 22 55 95, 75 44 51, 22 88 37; Fax. +373 22 22 88 39 Email: office@novateca.md.

Pentru detalii referitor la modul de aplicare puteți contacta și specialiștii Direcției Economie și Atragerea Investițiilor din cadrul Consiliului Raional Ștefan Vodă la numerele de telefon:                       0242-2-20-81, 0242-2-30-29 sau să scrieți la adresa de email: economie.sv@gmail.com.