Noutăți Propuneri de proiecte

Concurs de granturi pentru agricultura ecologică

People in Need (PIN) – organizaţie non guvernamentală din Cehia cu reprezentanță în Moldova implementează un șir de proiecte inclusiv în susținerea și promovarea agriculturii ecologice, cu finanțare de la USAID și Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

În cadrul proiectului Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export în Moldova, finanțat de către USAID si Agenția Cehă pentru Dezvoltare, PIN anunță un concurs de propuneri de grant pentru gospodăriile agricole, producători de produse ecologice, asociații, cooperative sau grupuri de fermieri ce activează în sectorul agriculturii ecologice.

Proiectul Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export în Moldova își continuă activitatea și își extinde suportul pentru agricultura ecologică în Moldova, cu un accent deosebit pe următoarele domenii:

–           pregătirea fermierilor moldoveni să exporte produse ecologice;

–           dezvoltarea pieței locale de produse ecologice și crearea unui mediu favorabil;

–           dezvoltarea serviciilor pentru o extindere durabilă în agricultura organică în Moldova; și

–           avansarea durabilă a întregului sector și pregătirea unei strategii de ieșire pentru donatorii externi care oferă asistență acestui sector.

PIN invită la concurs gospodăriile agricole, producători de produse ecologice, asociații, cooperative sau grupuri de fermieri care intenționează să creeze:

  • Un punct de comercializare a produselor ecologice autohtone, care să ofere diverse produse alimentare din gospodăria proprie sau de la mai mulți producători autohtoni sau
  • Mini unitate de prelucrare a produselor ecologice sau
  • Depozit pentru fructe/legume (dar nu activități de construcție) sau
  • Echipamente tehnice (dar nu de mâna a doua) sau
  • Orice altă idee inovativă în agricultura ecologică, dar nu activități ce țin de producere.

Fondurile oferite în cadrul acestor granturi nu pot fi utilizate pentru:

  • Cheltuielile de tip salarii, chirie, taxe/servicii comunale
  • Vehicule cu motor
  • Preparate medicinale
  • Fertilizatori

Nu este admisibil ca utilizarea fondurilor să aibă impact negativ asupra mediului înconjurător sau sănătății umane.

Candidații eligibili: gospodării cu profil agricol, certificate ecologic sau în perioada de conversie.

Grantul: PIN oferă granturi în valoare de  2000 Euro – 4000 USD

Contribuția solicitantului nu poate fi mai mica decât sumele menționate.

Criterii de selecție: Selectarea se va efectua ținând cont de: mărimea contribuției financiare a solicitantului, argumentarea clară a propunerii de proiect, beneficiile economice de pe urma investiției; resurse umane capabile pentru implementarea proiectului. Prioritate va fi acordată producătorilor din sectorul horticol sau membrilor Asociației „Pomușoarele Moldovei”.

Metoda de plată: Banii vor fi transferați beneficiarului în baza unui acord comun în care vor fi stipulate obligațiile beneficiarului, după ce beneficiarul va demonstra efectuarea contribuției sale care constituie nu mai puțin de suma grantului oferit.

Termen limită pentru primirea aplicațiilor: 24 Septembrie 2017.

Propunerile vor fi expediate prin e-mail managerului de proiect Natalia Papuc la adresa natalia.papuc@peopleinneed.cz Formularele pot fi completate în limbile Engleză, Română sau Rusă. Propunerile vor fi examinate și rezultatele vor fi anunțate până în data de 30 Septembrie 2017. 

Formular de Aplicare 

Denumirea gospodăriei:

Conducătorul gospodăriei:

Date de contact: Adresa; Număr de telefon; e-mail și pagina de internet (dacă există):

Statutul legal și data înregistrării:

Domeniile de activitate:

Numărul de angajați (cu normă deplină/parțial):

Un scurt istoric al întreprinderii:

Persoana delegată pentru administrarea proiectului:

Descrierea propunerii de proiect

Prezentați planul de afacere și perioada de timp pentru fiecare activitate planificată. Descrieți investiția;care vor fi beneficiile comunității de pe urma implementării proiectului.

Bugetul

Elaborați bugetul investiției în lei moldovenești. Includeți cheltuielile ce vor fi acoperite din cadrul proiectului PIN pe de o parte și cele ce vor fi susținute direct de către beneficiar, pe de altă parte. Indicați doar costurile de investiții. Cheltuielile de tip (salarii, chirie, taxe/servicii comunale) NU vor fi acceptate pentru finanțare.

Documente de suport/adiționale

Împreună cu formularul de aplicare, includeți următoarele documente:

–          Certificatul de înregistrare al companiei (scanat);

–          Certificatul ecologic sau conversie (scanat);

–          Copia buletinului de identitate a administratorului gospodăriei.