Noutăți Propuneri de proiecte

Concurs de granturi mici în domeniul advocacy şi protecţia persoanelor cu dizabilităţi

Keystone Moldova, cu finanțare din partea Uniunii Europene şi IM Swedish Development Partner anunță lansarea CONCURSULUI DE GRANTURI MICI în domeniul advocacy şi protecţia persoanelor cu dizabilităţi. Concursul este lansat în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) din Moldova şi Centrul de Resurse „OSORC”, finanţat de UE şi cofinanţat de IM Swedish Development Partner.

Obiectivul principal al concursului de granturi mici este consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale în realizarea acţiunilor de advocacy pentru implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată de Republica Moldova în anul 2010.

Rezultate aşteptate în urma implementării programului de granturi mici:

  • Cel puțin 5 organizații ale societății civile locale de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi capacitate în managementul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană;
  • Organizaţiile de pe ambele maluri ale Nistrului vor implementa proiecte comune;
  • Grupurile de părinţi a persoanelor cu dizabilităţi şi grupurile de iniţiativă îşi vor împărtăşi experienţa în advocacy şi protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.Entități eligibile de a aplica: Organizații / entități juridice non-profit și non-guvernamentale înregistrate în Republica Moldova şi Transnistria, din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia şi Tiraspol.

Suma minimă pentru un grant este de: 1 000 EUR

Suma maximă pentru un grant este de: 2 000 EUR

Pentru fiecare dintre cele cinci regiuni de implementare a proiectului (Căuşeni, Ştefan Vodă, Găgăuzia, Tiraspol, Slobozia) va fi acordat cel puțin un grant.

Termenul limită de depunere a formularelor completate este: 8 decembrie 2017, ora 18.00 

Tipuri de activități eligibile pentru concursul de grant:

  • Activităţi de informare şi sensibilizare a membrilor comunităţii, cu accent pe promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  • Activităţi de pledoarie/advocacy la nivel local pentru protecţia drepturilor şi asigurarea accesului egal la serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi;
  • Activităţi de consolidare a capacităţilor şi oferirea asistenţei persoanelor cu dizabilităţi pentru ca să îşi exprime drepturile;
  • Activităţi pentru persoanele cu dizabilităţi din comunităţi izolate axate pe prevenirea şi combaterea discriminării;
  • Activități care asigură continuitatea sau sinergia unor acțiuni inițiate în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenției ONU.

Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de completare a formularelor, întrebări de clarificare etc. puteți să contactați responsabilii din cadrul proiectului: Maria Strechie – mstrechie@keystonehumanservices.org sau la tel. +373 68680447 Oxana Costandaki – ocostandaki@keystonehumanservices.org sau la telefonul +373 69996451. 

Modul de Aplicare: Formularele de aplicare completate (Formular de aplicare pentru grant, Formular Matrice Logică, Formular Buget) însoțite de documentele suplimentare (Copia certificatului de înregistrare a fiecărei organizații aplicante; Dacă este co-finanțare: Declarație scrisă privind cantitatea, tipul și sursele de contribuție co-finanțate în cadrul proiectului, care trebuie să fie aprobate și semnate de către un reprezentant legal al acestei părți care vine cu contribuție și Declarația de parteneriat în cazul în care proiectul este depus din partea mai multor organizații, vor fi transmise într-un plic sigilat la: Oficiul Keystone Moldova care se află la următoarea adresă: Chișinău, strada Sfântul Gheorghe 20, MD 2001. Documentele originale vor fi expediate într-un singur exemplar. Versiunea electronică a documentelor vor fi transmise la adresa de email: khsima@keystonehumanservices.org 

Documentele necesare pentru aplicare precum și informația detaliată referitor la concurs găsiți accesând linkurile de mai jos: 

Anunt concurs de granturi mici

Formularul de aplicare pentru grant

Formularul Matricea Logică

Formularul pentru Buget