Noutăți Propuneri de proiecte

Concurs de granturi în cadrul Programului de Granturi Mici al GEF

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte pentru următoarele domenii tematice:

 • Promovarea incluziunii sociale:
  • integrarea dimensiunii de gen
  • implicarea tinerilor
 • Platforme de dialog între OSC și Guvern

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/OSC) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Motto-ul SGP este “Acțiunea comunității cu impact global!”.

GEF SGP activează în 126 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea şi oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 12 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de UNOPS.

Pot fi evidențiate următoarele obiective specifice:

 1. de a îmbunătăți gradul de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și rezultatele;
 2. schimb de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;
 3. promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.

Buget:

Mărimea grantului nu va fi mai mare de 50 000 Dolari SUA.

ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.

Pentru acest concurs sunt disponibile următoarele fonduri:

 • Promovarea incluziunii sociale: 59,500.00 USD.
 • Platforme de dialog între OSC și Guvern: 59,500.00 USD.

Procedura de aplicare:

Setul de documente poate fi prezentat pe suport de hârtie sau electronic.

Setul de documente pe suport de hârtie va fi prezentat personal în plic sigilat în Casa Națiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chișinău, MD-2012. În atenția: Registry Office/ GEF SGP UNOPS.

Propunerile de proiect transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, GP/2017, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Propunerile vor fi marcate „GEF SGP, GP/2017, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 27 octombrie 2017, 17:00 (GMT +2).

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm s-o contactați pe dna Inessa Galitchi, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova, prin e-mail: inessag@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.

Pentru mai multă informaţie, vă rugăm să consultaţi documentele anexate.