Noutăți Propuneri de proiecte

Concurs de granturi destinate bisericilor pentru ajutorarea persoanelor nevoiașe din comunitate

Scopul concursului

De a încuraja  bisericile locale ca să se implice în ajutorarea persoanelor nevoiașe din comunitate.

Suma maxima solicitată: 10 000 lei

Cine poate aplica la concurs?

Toate bisericile creştine din Republica Moldova, atât liderii cât şi membrii obişnuiţi.

Conţinutul dosarului de înscriere

Formularul de aplicare.

CV-ul managerului proiectului.

Procedura de prezentare a ideilor de proiect

Dosarele de aplicare la concurs se expediază pe adresa Bulevardul Dacia 10, MD 2043, Chişinău sau la adresa de e-mail: implicatesitu@yfcmoldova.com și pot fi scrise în limba română sau rusă completat la calculator sau scris de mână. Formularul dat îl puteţi găsi accesând următorul link: http://www.yfcmoldova.com/ro/concurs.html  

Criteriile de selectare a câștigătorilor

  • Impactul social al proiectului în viețile persoanelor din păturile social-vulnerabile, din comunitate, cum ar fi: copii, bătrâni, bolnavi și altele.
  • Originalitatea şi caracterul inovator al proiectului.
  • Gradul de mobilizare a bisericii în implementarea ideii.
  • Posibilitatea bisericii sau grupului de iniţiativă de a continua proiectul cu resurse proprii, după expirarea termenului de finanţare.
  • Existenţa altor surse de finanţare. 

Data limită de aplicare

15 martie 2018

Perioada de implementare a proiectelor mai – noiembrie  2018. 

Pentru mai multe informații sau ajutor în îndeplinirea formularului puteți suna la

A.O. Tinerii Pentru Cristos Moldova, tel. 022 536648