Noutăți

Conceptul activității polițienești comunitare: o comunicare și interacțiune mai bună cu cetățenii

În luna mai curent, conducerea Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă a desfășurat întruniri cu reprezentanții instituțiilor educaționale, funcționarii din primării, instituții desconcentrate în teritoriu, cetățeni din localitățile raionului Ștefan Vodă în scopul familiarizării cu normele, principiile și standardele europene privind activitatea polițienească comunitară. În cadrul acestor activități informative a fost prezentat conceptul privind activitatea polițienească comunitară, semnificaţia noţiunii, beneficiile oferite, scopul, principiile de activitate a poliției comunitare, necesităţile și capacitățile instituţionale. E vorba de organizarea activităţii poliţiştilor conform celor mai bune practici şi standarde internaţionale de conlucrare a poliţiei cu membrii comunităţii. Documentul de politici vine să orienteze activitatea poliţienească pentru o mai bună interacţiune şi comunicare cu cetăţenii, precum şi atragerea comunităţii în suportul poliţiei menit să asigure climatul optim de siguranţă în locul şi aria în care domiciliază, îşi desfăşoară activitatea sau se recreează. În acest context, a fost prezentat şi pus în discuţie filmul documentar „Poliția și Comunitatea – Experiențe Estoniene”.

Noul mecanism de siguranță comunitară vine să sporească nivelul de încredere în serviciile acordate de poliție cetățenilor, ridicând eficiența, calitatea și accesibilitatea acestora.

Vasile POLOBOC, șeful secției securitatea publică a IP Ștefan Vodă