Noutăți

Comunicat informativ

   În legătură cu Starea Excepţională, anunţată la 22.05.2019 de către Preşedintele Comisiei pentru Situaţii excepţionale în raion şi Preşedinte al raionului dl Iurie Moiseev, astăzi 23 mai 2019 la prima oră au fost convocate direcțiile Consiliului raional și serviciile deconcentrate, cărora le-au fost trasate sarcini şi a fost emisă dispoziţia privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional.

Totodată au fost atenționați toţi primarii localităţilor din lunca Nistrului cu solicitarea de a fi inspectate digurile şi a efectua inventarierea tehnicii existenţe în localităţi, cu informarea dlui Preşedinte până la orele 10:00. După care Preşedintele raionului împreună cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi deconcentrate, s-au deplasat  pe malul Nistrului, unde s-a inspectat lunca Nistrului de Jos şi s-au dirijat  lucrările necesare de prevenire a inundaţiilor.

La 14.00 în primăria s. Palanca a fost covocată ședința comisiei pentru situații excepționale cu particparea dlui Vladimir Baldovici – director general al Agenției Proprietății Publice, și primarilor din localitățiile situate pe malul Nistrului. Au discutate toate aspectele și acțiunile necesare pe minimalizarea riscurilor existente.