Comunicate

Comunicat informativ

Astăzi, 17 martie 2022, președintele raionului Vasile Maxim, împreună cu președinții raioanelor Căușeni, Nicolae Gorban și Cimișlia, Mihai Olărescu, a participat la întrevederea cu directorul ADR Sud, Ion Pînzari.
Scopul întrunirii a fost identificarea problemelelor existente la nivel regional și stabilirea unei comunicări constructive în vederea îmbunătățirii cooperării între actorii și partenerii implicați în procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională.
Astfel, au fost trecute în revistă activitățile curente ale ADR Sud și ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud. S-a discutat despre constrângerile și provocările existente în procesul de implementare, la nivel local și raional, a proiectelor de dezvoltare regională. Totodată, s-a făcut schimbul de opinii pe marginea obiectivelor și priorităților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în următoarea perioadă, dar și despre situația curentă din Regiunea de Dezvoltare Sud, convenind asupra unei agende comune de lucru pentru viitor.