Noutăți

Spre atenția contribuabililor!

1.„Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”
Inspectoratul Fiscal de Stat Ştefan Vodă, ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016), comunică următoarele.
Potrivit pct.3 din Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.744 din 20 iunie 2016, preţ de achiziţie reprezintă preţul producătorului/distribuitorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont), a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în monedă naţională (lei), conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării  operaţiunii de vămuire.
Preţ de livrare, în sensul Hotărârii menţionate, reprezintă preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont).Conform modului de completare a facturii fiscale, prevăzut în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010, în coloana 10.9 “Altă informaţie”,  pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărârii Guvernului nr.547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor), este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ. Informaţia referitor la preţuri se înscrie iniţial de către producător sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor.
Dat fiind faptul că, Hotărârea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” a fost abrogată, urmează a se ţine cont de faptul că la completarea facturii fiscale, în boxa 10.9 preţul de achiziţie (în cazul mărfurilor importate) cât şi preţul de livrare (în cazul mărfurilor autohtone) se înscrie fără TVA.De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016, a fost aprobată Lista produselor social-importante (poziţiile tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor), conform căreia un şir de mărfuri care anterior erau comercializate la un preţ limitat nu se mai regăsesc în Listă.
Respectiv, entităţile care dispun de stocuri de mărfuri procurate anterior cu aplicarea adaosului comercial limitat la realizarea ulterioară a acestora vor fi comercializate la preţuri libere de vânzare ca urmare a excluderii mărfurilor respective din Lista produselor social importante.Totodată, la perfectarea facturii fiscale cu semnul „minus” în cazul returului de mărfuri livrate anterior cu aplicarea adaosului comercial limitat (pentru mărfurile ce nu se regăsesc în Listă) lipseşte obligaţia reflectării de către furnizor a informaţiei din boxa 10.9 (preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ). 2. Neprezentarea dărilor de seamă fiscale – sancțiuni contravenționale
Pe 17.06.2016, în baza Legii nr.138 a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008.
Astfel, cu punere în aplicare de la 01.07.2016, Codul contravențional se completează cu articolul 301 (prim) cu următorul cuprins:
„Articolul 301 (prim). Încălcarea modului de prezentare de către  contribuabili a dării de seamă fiscale
Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități aplicată persoanei cu funcție de răspundere.!O unitate convențională este egală cu 20 lei, conform prevederilor articolului 34(1) din Codul contravențional.
În contextul celor expuse, solicităm să respectați termenii stabiliți de legislația în vigoare pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale.ATENȚIE! Recomandăm să consultați Calendarul fiscal, un instrument util oferit de Serviciul Fiscal de Stat,  în vederea  conformării benevole privind  respectarea termenilor stabiliți pentru prezentarea  dărilor de seamă fiscale.

 

3. Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic!
Prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art. 187,(alin.2(2)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent – mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”.
Pentru a afla care este procedura de conectare la serviciile fiscale electronice urmează să apelați la tel:  022-82-22-22 sau la adresa Î.S. ”Fiscservinform, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, et.2, bir. 220.

 

   Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Industrială 8, et. 4. De asemenea, puteţi contacta numerele de telefoane 0242-93-509, 242-93-508, sau Centru de apel unic 080001525(apel gratuit de pe întreg teritoriul ţării). 

Nicolae DAMIAN, Șef al Inspectoratului