Noutăți

„Comunicăm, identificăm și soluționăm problemele comunității”

În cadrul proiectului Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O”, realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu susținerea Programului ONU „Femeile în politică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), finanțat de Guvernul Suediei, la data de 20 aprilie, în sala de ședințe a Consiliului raional, s-a desfășurat masa rotundă „Comunicăm, identificăm și soluționăm problemele comunității” la care au participat consilierii raionali, președintele raionului, dl Nicolae Molozea, vicepreședintele dl Alexandru Pavlicenco, secretarul Consiliului raional Ion Țurcan, precum și dna Sofia Ursu, Asociația cetățenilor cu inițiativă din or. Cahul.

Dna Aurelia Cebotari, consilieră raională, directoare de proiect „Aportul fiecăruia – succesul comun” și inițiatoarea mesei rotunde, a informat colegii consilieri despre scopul și sarcinile mesei rotunde. În cadrul întrunirii s-a pus accentul pe utilitatea comunicării consilierilor raionali cu cetăţenii, cu instituţiile şi societatea civilă în vederea planificării activităţilor aleșilor locali şi stabilirii unei viziuni asupra problemelor cu care se confruntă populația raionului. Astfel, legătura cu societatea civilă, implicarea organizaţiilor neguvernamentale în activități comunitare și în cea a Consiliului raional conferă alesului local posibilitatea de a interacţiona mai bine cu cetăţenii şi a servi mai eficient nevoile acestora. După convingerea dnei Cebotari, alesul local trebuie să fie un factor de echilibru în comunitate, printre atribuţiile sale informale ar trebui să se regăsească medierea grupurilor de interese, organizarea consultărilor în vederea elaborării planurilor de dezvoltare pe termen lung, precum şi în vederea identificării şi soluţionării nevoilor comune.

Consilierii au propus mai multe modalități de comunicare cu populația, printre care: participarea la adunările generale organizate de APL de nivelul I, stabilirea unui grafic de deplasare în localitățile raionului pentru audiența cetățenilor; vizitarea colectivelor instituțiilor subordonate Consiliului raional pentru a lua cunoștință de problemele angajaților și instituției, ș.a.

Tot în cadrul ședinței s-au discutat metodele de sporire a transparenței în activitatea Consiliului raional conform prevederilor Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informații publice și Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. Consilierii au propus să fie elaborat și aprobat în cadrul ședinței următoare a Consiliului raional Regulamentul intern privind transparența în procesul decizional, precum și Planul de acțiuni cu privire la consolidarea bunei guvernări pentru semestrul II al an. 2016.

Consilierii raionali, care pentru prima dată s-au întrunit în afara ședințelor comisiilor consultative de specialitate sau ale Consiliului raional, au apreciat pozitiv inițiativa colegii și au menționat că activitatea a fost binevenită și actuală.