Noutăți

Comuna Potlogi din România s-a înfrățit cu satul Volintiri

La invitația primăriei satului Volintiri în această localitate a sosit o delegație din comuna Potlogi, județul Dâmbovița, România. Scopul vizitei – semnarea unui acord de înfrățire între satele Volintiri și Potlogi.

Reprezentanții primăriei și comunității Volintiri și oaspeții din România – dl Nicolae Catrină, primar de Potlogi, dl Cristian Alexandru Stati, inspector pentru dezvoltarea locală, reprezentantul primăriei, dna Maria Vasile, secretarul școlii gimnaziale, reprezentanta comunității, dl Nicolae Constantin, reprezentantul consiliului local, dl Anatol Munteanu, colonel în rezervă, inginer, băștinaș al satului, domiciliat în București, fondator al premiului Muntenia; Iulia Toma-Pârvu, poetesă din or. Tutu, România, băștinașa s. Volintiri, – au avut o întrevedere cu conducerea raionului.

Dl Nicolae Moiseev, primar de Volintiri, și dna Angela Țih, directorul liceului „Maria Bieșu”, consilier local, au vorbit despre beneficiile reciproce în urma înfrățirii, despre posibilitatea de atrage investiții europene pentru dezvoltarea localității care cândva prospera, având întreprinderi industriale, locuri de muncă, infrastructura dezvoltată. Dl Nicolae Catrină a informat pe scurt despre comuna Potlogi, spunând că și locuitorii satelor care fac parte din comună au trecut prin perioada în care se află astăzi s. Volintiri. Situația s-a schimbat după ce România a intrat în Uniunea europeană. Dl Anatol Munteanu a vorbit despre importanța drumului de la Volintiri spre țara vecină Ucraina și a propus ajutor din partea specialiștilor români pentru accesarea fondurilor europene.

Dl Nicolae Molozea și-a exprimat satisfacția sufletească în legătură cu înfrățirea satelor Volintiri și Potlogi, deoarece între raionul Ștefan Vodă și județul Dâmbovița deja a fost semnat acordul de înfrățire. Președintele a adus mulțumiri guvernului și poporului român pentru ajutorul acordat Moldovei, inclusiv raionului Ștefan Vodă. Din grantul oferit de România au fost reparate, parțial sau în întregime, grădinițele de copii din raion, recent a fost repartizat familiilor nevoiașe ajutorul umanitar. Dl Molozea a informat oaspeții că Consiliul raional prin colaborarea cu ADR Sud a reușit să repare capital 18 km de drum. Proiectul ce ține de reabilitarea coridorului de drum cu impact regional Ermoclia–Volintiri a fost deja elaborat în cadrul planificării regionale sectoriale, însă costul proiectului este foarte mare – circa 200 mln lei, pe când bugetul ADR Sud constituie 260 mln lei. Evident, avem nevoie de investiții, de ajutorul vecinilor de peste Prut, a punctat președintele raionului.

Președintele raionului a felicitat prezența cu sărbătorile pascale, a dorit să fie realizate cu succes intențiile frumoase și a înmânat oaspeților din România cadouri din partea Consiliului raional Ștefan Vodă.DSC00324DSC00330DSC00332