Noutăți

Comisiile consultative de specialitate s-au întrunit în ședințe

Astăzi, 17 noiembrie curent, a avut loc două ședințe ale comisiilor consultative de specialitate – la 10.00 – Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină; la 13.00 – Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport. Membrii comisiei au examinat chestiunile ce țin de domeniile comisiilor, dar și cele ce țin de finanțe publice, făcând unele precizări și propuneri. Avizul comisiilor a fost pozitiv.

Mâine se vor întruni în ședințe membrii Comisiei pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului și Comisiei  pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană.

Urmează, la 20 noiembrie, ședința în plen al Consiliului raional.