Noutăți

Comisia pentru situații excepționale a examinat nivelul de pregătire pentru activitate în perioada rece a anului 2020 – 2021

La 4 decembrie curent, a avut loc ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă. Pentru a asigura condițiile antipandemice, întrunirea membrilor comisiei raionale s-a desfășurat în sala de festivități ai școlii de arte „M. Bieșu”.

A prezidat ședința Vasile Maxim, președintele comisiei, președintele raionului. La ordinea de zi a fost pusă chestiunea cu privire la nivelul de pregătire serviciilor şi instituţiilor raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada rece a anului 2020 – 2021 şi capacitatea de a interveni, în caz de necesitate, în situaţii de urgenţă şi excepţionale.

Despre starea de lucruri la moment și în perspectivă au raportat conducătorii și reprezentanții secției situaţii excepţionale Ştefan Vodă; Inspectoratului de Poliţie Ştefan Vodă; Direcţiei Regionale Est; direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri; S.A. „Drumuri-Căuşeni”, sectorul Ştefan Vodă; Direcţiei generale educaţie Ştefan Vodă.

Astfel, s-a constatat că în fiecare domeniu s-au întreprins măsurile necesare pentru a asigura activitatea serviciilor şi instituţiilor raionului Ştefan Vodă în perioada rece a anului 2020 – 2021. Președintele comisiei a pus accentul pe necesitatea conlucrării constructive cu autoritățile publice locale de nivelul I în interesul tuturor locuitorilor ai raionului Ștefan Vodă.

La finele ședinței a fost adoptată Hotărârea comisiei pentru situații excepționale în care au fost stipulate sarcinile pentru toate serviciile și instituțiile care activează în cadrul raionului în vederea asigurării activității normale a sferei economice și sociale în perioada rece a anului.

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ

 

HOTĂRÂRE nr. ____ din 4 decembrie 2020 

În vederea sporirii capacității de reacție, răspuns și control în cazul declanșării fenomenelor meteorologice de excepţie, situațiilor de urgență și excepționale, precum și în scopul minimalizării incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produse ale arderii în perioada rece a anului 2020 – 2021, Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului Ştefan Vodă

HOTĂRĂŞTE:

 1. Secţia situaţii excepţionale Ştefan Vodă:  
 • va monitoriza situaţia din raion şi va menţine în stare de pregătire forţele şi mijloacele pentru intervenţii prompte în caz de necesitate.

În caz de declanşare a situaţiilor excepţionale:

 • va desfăşura intervenţii cu forţele şi mijloacele din dotare pentru lichidarea consecinţelor;
 • va menţine conlucrarea permanentă cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale în vederea acumulării informaţiei privind situaţia în teritoriu, localităţile afectate, măsurile întreprinse, necesităţile de asistenţă etc.;
 • va activa, la necesitate, Punctul teritorial de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ştefan Vodă, cu participarea factorilor de decizie din instituţiile implicate în lucrările de lichidare a consecinţelor;
 • în comun cu organele administraţiei publice locale, angajaţii Inspectoratului de Poliţie Ştefan Vodă, vor desfăşura activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă la obiectivele şi locurile publice unde vor avea loc manifestări cu prilejul sărbătorilor de iarnă, îndeosebi în locurile de instalare a pomilor de Crăciun, cu înmânarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor.
 1. Inspectoratul de Poliţie Ştefan Vodă:
 • va supraveghea traseele auto din raion, în vederea intervenţiei prompte în situaţiile când se vor crea ambuteiaje;
 • va monitoriza traficul rutier în vederea identificării transportului auto neechipat conform cerinţelor sezonului de iarnă şi va întreprinde măsuri privind restricţionarea deplasării acestuia.
 1. Direcţia regională Est va monitoriza, în limitele competenţei sale, pe traseele auto din raion, traficul rutier, iar în caz de necesitate prin coordonare va fluidiza sau, după caz, va sista fluxul de transport prin posturile de trece a frontierei de stat sau pe sectoarele de drum afectate de fenomene naturale de excepţie.
 2. Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, S.A. „Drumuri-Căuşeni” sectorul Ştefan Vodă:
 • va conlucra cu autorităţile administraţiei publice locale privind eficientizarea procesului de prevenire şi combatere a lunecuşului, inclusiv curăţarea drumurilor;
 • va analiza permanent disponibilul şi starea tehnicii speciale în sensul intervenţiei pentru deblocarea traseelor, în caz de ninsori puternice, polei etc.;
 • va actualiza permanent cantitatea necesară de material antiderapant, precum şi distribuirea lui pe traseele auto în sectoarele greu accesibile în condiţii de ninsori puternice;
 • în situaţii de blocare a traseelor din cauza zăpezii, poleiului, va asigura acţiunile necesare pentru închiderea temporară a unor sectoare de drum afectat de fenomene naturale de excepţie.
 1. Direcţia Generală Educaţie Ştefan Vodă:
 • va întreprinde acţiuni pentru monitorizarea situaţiei şi menţinerea funcţionării în regim stabil a instituţiilor de învăţământ din subordine, inclusiv pentru prevenirea cazurilor de traumatisme ale copiilor în procesul transportării acestora la locul de studii;
 • va analiza şi va propune, după caz, sistarea procesului de învăţământ în caz de temperaturi scăzute sau ninsori puternice;
 • va organiza informarea copiilor, în cadrul procesului de studii din instituţiile de învăţământ, despre pericolul aflării pe gheaţă în obiectivele acvatice, în special pe râuri;
 • va atenţiona conducătorii instituţiilor de învăţământ privind asigurarea accesului liber a autospecialelor de intervenţie, menţinerea liberă a tuturor trecerilor, coridoarelor şi scărilor, care în caz de incendiu sunt căi de evacuare şi salvare, accesibilitatea uşilor de evacuare către exterior pe perioada desfăşurării evenimentelor artistice.
 1. Primarii localităţilor raionului Ştefan Vodă vor organiza şi desfăşura şedinţe ale comisiilor pentru situaţii excepţionale locale, la care se vor aborda subiecte ce ţin de:
 • nivelul de pregătire pentru activitate în condiţii de iarnă, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, existenţa şi starea surselor autonome de aprovizionare cu energie electrică, în special pentru asigurarea funcţionării stabile a activităţii instituţiilor de învăţământ, spitalelor, azilurilor de bătrâni etc.;
 • crearea rezervelor de produse alimentare, carburanţi, lubrifianţi, pentru asigurarea neîntreruptă a populaţiei, instituţiilor preşcolare şi spitalelor;
 • preconizarea adăposturilor şi hranei pentru persoanelor evacuate din autovehiculele blocate pe trasee;
 • asigurarea procesului de colectare a informaţiei prin intermediul structurilor de asigurare a activităţii ale comisiilor pentru situaţii excepţionale (punctele teritoriale de dirijare în situaţii excepţionale);
 • atenționarea proprietarilor/administratorilor/gestionarilor întreprinderilor indiferent de tipul de proprietate și statutul juridic, privind obligativitatea asigurării tehnicii securității la locul de muncă a angajaților care se află în tură (12/24 ore), prin respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor de încălzire/utilajelor termogeneratoare și alte surse de încălzire improvizate;
 • acumularea şi prezentarea în Secţia situaţii excepţionale Ştefan Vodă a informaţiei privind:

tehnica de deblocare (buldozere, tractoare cu lamă, excavatoare etc.) implicată la curăţirea drumurilor din/spre localitate;

prezenţa şi amplasarea surselor autonome de energie electrică (generatoare) care în caz de necesitate vor fi folosite la aprovizionarea cu electricitate a obiectivelor de menire socială.

 1. Compania Î.C.S. „Premier EnergyR.L. în raionul Ştefan Vodă, va evalua disponibilul de forţe şi mijloace pentru restabilirea urgentă a livrării energiei electrice către consumatori, iar în caz de insuficienţă, vor solicita forţe şi mijloace suplimentare de la comisiile pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administrației publice locale.
 2. Autoritățile vizate în prezenta hotărâre, în cadrul exercitării activităților specificate, vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecţiei COVID-19, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27.11.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

Preşedinte al raionului Ştefan Vodă,

Preşedinte al Comisiei pentru situaţii excepţionale

a raionului Ştefan Vodă                                                                 Vasile MAXIM

 

                                     „A P R O B”

  Preşedinte al raionului Ştefan Vodă,

  Preşedinte al Comisiei pentru situaţii excepţionale

  a raionului Ştefan Vodă

  Vasile MAXIM _______________