Noutăți

Comisia care protejează copiii aflați în dificultate

La 14 iulie curent a avut loc ședința comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de dna Parascovia Boian, președintele comisiei. La ordinea de zi a ședinței au fost puse trei chestiuni din diferite compartimente de activitate a direcției asistență socială și protecția familiei.

Întâi de toate au fost examinate cazurile copiilor care vor fi plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă. Managerul de caz, dna Ana Bostan, specialistul direcției asistență socială și protecția copilului, a informat comisia că o fetiță de patru anișori din Tudora și un băiețel de 7 ani de azi înainte se vor bucura de grija și afecțiunea asistenților parentali și de condiții normale de trai. Deși s-au depus eforturi comune din partea DASPF și APL de a readuce la o viață normală pe mama copilei care este dependentă de alcool, acordând-ui asistența psihologică și ajutor material, situația nu s-a schimbat, viața fetiței fiind în pericol permanent. Mai mult, fratele mai mare deja se află în familia asistenților parentali, prin urmare frații atașat foarte mult unul de altul (fratele venea des la surioara sa care se află în plasament în centrul comunitar social din s. Olănești) se vor reuni într-o familie. Și băiatul a avut noroc mare, deoarece, trebuie să recunoaștem acest fapt, nu prea se găsesc doritori de a primi în familia sa un copil, rom după naționalitate.

Chestiunea a două a fost legată de examinarea cazurilor de încetare a plasamentului și eliberarea avizului de integrare a copiilor în familia biologică. Astfel, doi adolescenți de 15 și 16 ani s-au întors în familia biologică, încă trei au plecat pe perioada de 31 de zile la Centrul de asistență și protecția a victimei din or. Chișinău pentru reabilitare și consiliere psihologică.

Dna Natalia Galata, juristul DASPF, a informat comisia despre plasamentul planificat al copiilor separați de părinți în serviciu de tutelă. Astfel, o rudă a tatălui fetiței de 10 ani este gata s-o crească și s-o educe împreună cu copiii săi. Bunica a doi nepoți de 6 și 4 ani care i-a crescut singurică, fără participarea mamei lor și fiicei sale, s-a adresat la DASPF cu cererea privind decăderea mamei din drepturi părintești. Sentința judecății a fost în folosul bunicii care acum i-a tutela asupra copiilor. O familie adoptabilă instituie tutela asupra unui băiețel orfan de 2 anișori, după șase luni, perioada de adaptare prevăzută de lege, acești oameni mărinimoși vor adopta acest copil.

Un caz aparte care a trezit îngrijorarea membrilor comisiei a fost dorința unei familii de a institui tutela asupra copiilor romi de 5 și 9 ani. Acești copii se aflau în familia lor anterior, deoarece femeia avea statut de asistentă parentală profesionistă. Nu demult femeia s-a refuzat de această funcție, fiindcă are de gând să plece la muncă peste hotarele țării. Familia s-a atașat sufletește atât de mult de acești copii, încât dorește ca ei să rămână sub tutela lor. Același lucru doresc și copiii, însă la moment nu este clar – vor pleca și copiii peste hotare, cu ce se vor ocupa acolo sau vor rămânea acasă, îngrijiți de soțul femeii. Reieșind din interesele superioare a copiilor, comisia a decis să amâne luarea hotărârii până la clarificarea tuturor circumstanțelor.

Copiii sunt aduși pe lumea aceasta de părinți, ei nu se nasc din propria dorință, de aceea anume părinții sunt responsabili pentru creșterea și educarea lor. Cu părere de rău, prea mulți copii în zilele de azi devin victime nevinovate sortite să sufere foamea, neglijența, violența din partea celor care au pierdut dreptul să fie numiți „mamă” și „tată”. În acest context rolul organelor statale abilitate cu asigurarea asistenței sociale, precum și a organismelor obștești este greu de subestimat…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”