Noutăți

Combaterea violenței asupra persoanelor vârstnice

Misiunea și activitatea comisiei multidisciplinare raionale cu privire la prevenirea și combaterea violenței asupra persoanelor vârstnice a fost pusă în discuție la o ședință prezidată de către dna Marcela Dilion, sociologul organizației Help Age Internațional Moldova.

„Bătrânețe – haine grele” – oamenii vârstnici continuă să fie percepuți ca o povară pentru societate și deseori, chiar pentru propria familie. Vârstnicii din toate localitățile raionului se confruntă cu diferite forme de abuz și violență, însă victimele preferă „să nu scoată gunoiul din casă”. După cum au menționat un membru al comisiei multidisciplinare raionale, în ultimii ani comisiei n-a fost referit niciun caz de violență asupra vârstnicilor, deși au fost examinate nu puține cazuri de violență asupra copiilor.

După cum au conchis cei prezenți la ședință, rădăcinile violenței, acestui fenomen multiaspectual, se trag din sărăcia, materială și spirituală, a familiilor social vulnerabile. Vârstnicii sunt nevoiți să îndure un tratament violent, alteori chiar din partea membrilor familiei. Se întâmplă acolo unde din pensia unui bătrân trăiește toată familia. În dificultate sunt mai ales pensionarii de la sate, acolo unde violența rămâne a fi un fenomen tăinuit. Percepțiile, tradițiile, unele stereotipuri nu permit victimelor să se adreseze după ajutor la organele abilitate.

Astfel, pentru a combate violența față de persoanele vârstnice e necesar de eliminat percepțiile negative față de îmbătrânirea populației. Lucrul acesta e anevoios, dar e posibil prin susținerea din partea statului și societății a educaţiei, familiei, angajării în câmpul muncii și pensionării decente. Pentru a diminua nivelul violenții, e necesar de dezvoltat serviciile sociale de alternativă, cum ar fi azilurile de tip sanatorial pentru vârstnici, contra plată, ca copiii plecați la muncă peste hotarele țării să poată acorda ajutorul necesar părinților. Dezvoltarea voluntariatului social când bătrânii solitari sunt îngrijiți nu numai de lucrătorii sociali, dar și de consăteni de diferită vârstă este o altă oportunitate. Informarea, sensibilizarea opiniei publice vizavi de combaterea violenței sunt importante, însă este necesar de folosit și metode de constrângere a persoanelor violente sau iresponsabile care nu-și onorează obligațiunile față de părinții lor.