Cultură, Tineret, Sport și Turism

Cinstirea Legii Supreme a Statului

     Ziua Constituției (29 iulie) este o ocazie prielnică de a sărbători democrația noastră. În acest an, cu prilejul consemnării celor 27 de ani de la adoptarea Constituției care a pornit de la principiile exprimate în Declarația de Independență a țării, instituțiile culturale, mediatorii bibliotecari și muzeografii au organizat de Ziua Constituției Republicii Moldova diferite activități: Expoziție de cărți (Constituția la răscruce de milenii, Constituția Republicii Moldova, Din Istoria dreptului) Tudora, Olănești, Ștefan Vodă; Expoziție Puterea și Statul (de pictură, foto a personajelor istorice și reprezentări ale personalităților vremii) Volintiri, Copceac, Feștelița, Popeasca; Acțiune inedită/buletine informative (popularizarea textului Constituției) Alava, Cioburciu, Slobozia, Brezoaia; Expoziție de fotografii Spațiu sacru al satului Crocmaz, Palanca Carahasani.
    Constituția reamintește fiecărui cetățean datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț demnitatea, suveranitatea și independența Republicii Moldova. Orice popor, pentru a fi puternic trebuie să își iubească și să își apere constituția, pentru că aceasta îi aparține și îl reprezintă. Privind spre trecut, dar și la prezent, putem spune că Legea Fundamentală este primul simbol care ne așează pe toți la un loc, un simbol al poporului și a luptei lui pentru libertate, dreptate și onoare.
                                                               Ababii Angela, specialist principal DCTST