Noutăți

Chestiuni importanțe examinate în mod urgent

Ședința extraordinară a Consiliului raional, din 15 noiembrie curent, a fost convocată reieșind din faptul că din cauza lipsei surselor financiare a fost pusă în pericol activitatea instituțiilor de învățământ. Astfel, la ordinea de zi a ședinței chestiunea privind modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 19.07.2018 „Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2018” a fost pusă pe prim plan. După o examinare complexă a situației financiare a instituțiilor bugetare din raion, au fost redistribuite alocațiile bugetare disponibile ale unor instituții și activități ale Consiliului raional unor instituții de învățământ și cultură, în scopul finanțării cheltuielilor de personal și altor cheltuieli curente. Prin urmare, gimnaziile și liceele din raion vor activa în regim normal, iar profesorii vor primi salariile la timp.

Dl Anatolie Balanețchi a fost numit, prin concurs, în funcţia de director al IMSP Spitalul raional Ştefan Vodă pe o durată determinată de timp – cinci ani. Consilierii raionali și președintele raionului i-au mulțumit dlui Vasile Plămădeală, fost director al instituției spitalicești, pentru munca depusă și realizările impunătoare obținute în îmbunătățirea bazei materiale a spitalului, în crearea condițiilor confortabile pentru colectivul medical și pacienți. Dl Plămădeală și-a exprimat recunoștința consilierilor și conducerii raionului pentru colaborarea rodnică și susținerea permanentă, morală și financiară, a spitalului raional. Dl Molozea i-a înmânat dlui Plămădeală Diploma de Onoare a Consiliului raional și un cadou de preț.

A demisionat din funcția de șef al serviciului cadastru și relații funciare, din propria dorință, dl Iurie Derighin, un specialist veritabil care a lucrat cu multă responsabilitate în acest domeniu zeci de ani colaborând cu 7 conducători de raion. În semn de recunoștință pentru activitatea rodnică dl Derighin a fost decernat cu Diploma de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț.

Ședința, prezidată de către dna Svetlana Guzgan, consilier raional, fracțiunea PDM, a decurs în atmosfera constructivă de lucru, chestiunile de pe ordinea de zi fiind examinate într-o oră academică.

După semnare, deciziile vor fi publicate pe pagina web al Consiliului raional (www.stefan-voda.md) și în Monitorul Oficial al Consiliului raional.