Noutăți

Cererile petiționarilor, examinate de Comisia raională

La 9 septembrie curent, la Consiliul raional,  a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional. Din cele 85 de dosare depuse de petiționari 78 au fost acceptate spre finanțare. 7 dosare au fost respinse de membrii comisiei deoarece contraveneau cerințelor Regulamentului.

După cum a explicat Viorica Dimitrenco, specialist superior al secției administrației publice, responsabil pentru înregistrarea și recepționarea petițiilor de la cetățenii raionului, dosarul care este incomplet nu se examinează de comisie. Astfel, petiționarul trebuie să prezinte toate documentele confirmative, conform listei. Se întâmplă că unii cetățeni, deși sunt informați cu lux de amănunte de specialist de modalitatea stabilită, de rigorile Regulamentului, insistă ca cererea lor să fie înregistrată. Prin urmare, la comisie se stabilește că situația petiționarului nu întrunește niciun criteriu din Regulament. Spre exemplu, în diferite circumstanțe a apărut o fisură în peretele casei de locuit. Regulamentul prevede acordarea surselor financiare pentru reparația casei numai dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza calamității naturale – alunecării de teren. Dacă e vorba de starea sănătății, se acordă ajutor persoanelor care au suferit o intervenție chirurgicală costisitoare sau îndură o maladie incurabilă.

Spre regret, situația materială a multor locuitori ai raionului este precară, însă sursele fondului de rezervă sunt limitate. Prin urmare, membrii comisiei sunt nevoiți să acorde ajutorul financiar persoanelor care se află în cea mai grea situație de viață.

La ședința ordinară a Consiliului raional care va avea loc la 17 septembrie lista prezentată de comisie  va fi examinată de consilieri raionali care au dreptul să modifice sau să completeze hotărârea comisiei raionale de evaluare a demersurilor.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”