Noutăți

Centrul de sănătate publică: reformele continuă

La 4 februarie curent, colaboratorii centrului pentru sănătatea publică s-au întrunit în ședință pentru a face bilanțul activității pe parcursul anului 2018. Raportorul, dl Valeriu Boian, coordonatorul centrului, a atras atenția asupra faptului că anul 2018, anul reformărilor majore în sistemul de sănătate publică, a fost unul complicat, cu multe neclarități în funcționare în noul format a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Ca urmare a reformelor, la data de 2 mai 2018 din 36,25 funcții la CSP Ștefan Vodă au rămas 14,5 funcții în 4 secții, deși volumul de lucru nu s-a micșorat în aceeași proporție. Colaboratorii care nu sau regăsit în componența ANSP au fost concediați conform art.86 alin.(1) lit. Y1 din CM pe motiv de deținere de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă. Pe parcursul anului colaboratorii au primit salarii considerabil mai mici în comparație cu anii precedenți. În pofida situaţiei socio–economică complicată, majoritatea colaboratorilor au depus eforturi în profilaxia tuturor maladiilor, stabilizarea situaţiei epidemiologice la unele maladii, în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, sanitaro-igienice şi tehnice în unele instituţii preşcolare, preuniversitare, IMSP, agenţi economici din economia raionului ş.a.

Cum am  mai menţionat şi în anii precedenţi din an în an rămân nesoluţionate ori parţial soluţionate aşa probleme ca: îmbunătăţirea condiţiilor  de muncă în industrie, agricultură, care pe an ce trece se înrăutăţesc mai cu seamă în gospodăriile ţărăneşti, lasă de dorit sortimentul şi calitatea alimentaţiei copiilor din şcoli şi grădiniţe de copii cu toate ca la compartimentul dat situaţia s-a schimbat  mult spre bine,  susţinerea examenului medical a contingentelor decretate, numărul cărora scade din an în an, deservirea şi asigurarea  populaţiei cu apă potabilă, cu  toate că în ultimii ani se atestă o ameliorare esenţială. Rămâne destul de alarmantă soarta staţiilor de epurare şi sistemelor de canalizare din localităţile raionului, cu toate că şi la compartimentul dat se lucrează mult în ultimii ani, implementând diferite proiecte în mare majoritate cu implicarea colaboratorilor CSP.

Totodată, din an în an rămân nesoluţionate ori parţial soluţionate problemele cu ar fi: îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în industrie, agricultură, care pe an ce trece se înrăutăţesc mai cu seamă în gospodăriile ţărăneşti; lasă de dorit sortimentul şi calitatea alimentaţiei copiilor din şcoli şi grădiniţe de copii, cu toate ca la compartimentul dat situaţia s-a schimbat mult spre bine; susţinerea examenului medical a contingentelor decretate, numărul cărora scade din an în an; deservirea şi asigurarea populaţiei cu apă potabilă, cu toate că în ultimii ani se atestă o ameliorare esenţială. Rămâne destul de alarmantă soarta staţiilor de epurare şi sistemelor de canalizare din localităţile raionului, cu toate că şi la compartimentul dat se lucrează mult în ultimii ani, implementându-se diferite proiecte, în mare majoritate cu implicarea colaboratorilor CSP.

Dl Boian a făcut o analiză a lucrului efectuat, toate aspectele fiind prezentate cu realizări, neajunsuri și lacune. (Raportul integral va fi publicat în rubrica „Transparența decizională” „Rapoarte”.)

Colaboratorii centrului în luările de cuvânt s-au axat pe problemele organizatorice care împiedică activitatea centrului.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a mulțumit colectivului care știe să muncească bine și este capabil să facă față cerințelor în pofida tuturor greutăților care, fără doar și poate, sunt vremelnice. Vor fi făcute modificări în Regulamentul de funcționare a ANSP pentru a debirocratiza activitatea centrelor de sănătate publică. Colaboratorii centrului trebuie să depună și în continuare eforturi la maximum pentru a îndeplini obligațiunile de serviciu și sarcinile trasate pentru anul 2019, deoarece de activitatea lor depinde calitatea sănătății publice, a punctat dl Vasile Gherman la finele ședinței.