Noutăți

Centrul care crește copii creativi

La ședința de dare de seamă a centrului raional de creație a copiilor și adolescenților au participat 27 cadre didactice, prezenți fiind dna Raisa Burduja, șeful direcției generale educație, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului. Sala de ședință a DGE s-a transformat într-o expoziție variată: fiecare cerc din cadrul centrului a prezentat roadele muncii creative a copiilor.

Dna Vera Lazarev, directorul centrului, a prezentat un raport amplu unde au fost reflectate toate aspectele de activitate pentru anul 2015: activitatea cercurilor, premianții concursurilor raionale și republicane, baza tehnico-materială, retribuirea muncii, plata mărfurilor și serviciilor, asigurarea obligatorie de asigurare medicală, bugetul centrului de creație.

Despre activitatea cercurilor au vorbit conducătorii, punând accent pe problemele existente. Astfel, centrul nu are o clădire aparte, toate cercurile care activează în centrul raional sunt amplasate în diferite locuri.

Discipolii dlui Victor Babici, conducătorul cercului „Fanfara” din s. Slobozia, participă la toate evenimentele și activitățile de rang raional și republican. Copiilor le place fanfară, unii din foștii membri ai cercului și-au ales această profesie. Este important că elevii la sfârșit de an primesc certificate care confirmă activitatea lor în cerc.

Dna Raisa Repesciuc conduce cercul pentru copii cu dizabilități. Dumneaei a accentuat că copiii se simtă bine, vin cu plăcere la repetiții. A fost montat spectacolul „Vreau să fiu mângâiat” care a fost apreciat la festivalul republican. „N-o să participăm la concursuri la rând cu copiii talentați, deoarece copiii noștri nu să simt în siguranță în asemenea anturaj”, a punctat dna Repesciuc.

Conducătorul cercului „Dezbateri” dl Anatol Cârnu, a informat că membri cercului au participat cu succes în diferite cluburi de dezbateri din Moldova. Anual, cu susținerea DGE, să desfășoară competiții „Ce? Unde? Când?” cu participarea a câte 23-27 echipe, inclusiv din alte raioane. Din cauza problemelor financiare clubul n-o să poată invita echipe din alte raioane. E de dorit ca problema să fie soluționată pozitiv – în concurență crește experiența și cunoștințele membrilor cercului.

Membrii cercului „Vatra satului” din s. Feștelița în 2015 au participat la trei concursuri și festivaluri din România, de unde s-au întors cu trofee, diplome și premii. Dl Alexandru Cernean, conducătorul cercului, este mulțumit de condițiile și baza tehnică a cercului, aducând mulțumiri Consiliului raional, DGE și dlui Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița, pentru susținere și ajutor. Problema principală – lipsa transportului pentru deplasare la diferite concursuri.

Au participat în dezbateri și dl Tatar, conducătorul cercului „Sculptura în lemn”, dna Valentina Izbaș, conducătorul cercului „Casa părintească” din s. Copceac, dl Bacalov, cercul „Coregrafie și muzeistică” din s. Antonești.

Dna Raisa Burduja a mulțumit cadrelor didactice pentru activitate și managerilor instituțiilor școlare pentru acordarea încăperilor fără achitarea arendei. Dna Burduja a recunoscut că sursele financiare cu adevărat sunt puține, însă ele trebuiesc ținute la control. Dumneaei a promis că se vor găsi finanțe pentru desfășurarea unui turneu republican la dezbateri. Lipsește schimb de experiență între muzee și cercuri, a atenționat dna Burduja.

În aceasta ordine de idei dl Alexandru Cernean a invitat toți colegii la master-clas în Feștelița.

Atmosfera în care s-a desfășurat ședința a fost agreabilă și prietenoasă, a constatat dl Vasile Gherman și a trecut la probleme. Condițiile de lucru degrabă nu vor fi mai bune, deoarece în prezent nimic nu se construiește. Activitatea cercurilor este benefică pentru copii din familiile social vulnerabile, fiindcă sunt gratuite. În fiecare an trebuie de prezentat alte mostre de activitate. Orarul cercurilor trebuie să fie respectat, a subliniat dl Gherman, controalele din partea conducerii vor fi inopinate. Cadrele care activează în centru sunt bine pregătite și merită apreciere pozitivă, la fel și dna Vera Lazarev, directorul centrului. „Să fiți mereu aproape de sufletul și inima acestor copiii, dezvoltați abilitățile, promovați talentele lor, pregătiți-i de viață de maturi, deloc ușoară în societatea noastră de azi”, cu această chemare-îndrumare a vicepreședintelui raionului a finisat ședința.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

DSC00414DSC00419DSC00421