Anunțuri Noutăți

Casa Teritorială de Asigurări Sociale informează!

 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ștefan-Vodă reamintește, că conform art.33 din  Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii,  de la 01.01.2021, se reexaminează pensiile beneficiarilor de pensii pentru limita de vârstă stabilite după 01.01.1999 ,  care au activat după stabilirea pensiei de la 7 până la 10  ani. Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea (indiferent pe ce dată va fi depusă cererea, 4 ianuarie, sau 30 ianuarie, pensia va fi reexaminată începând cu data de 1 februarie)

Potrivit prevederilor cadrului legal cererea de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă se depune:

  • În format electronic, prin intermediul paginii web oficiale a Casei Naționale de Asigurări Sociale cnas.md , accesând butonul e-Cerere. Reexaminarea pensiei. Se introduce IDNP pensionarului, data nașterii în format anul nașterii-luna nașterii-data nașterii (AAAA-LL-DD), se bifează consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru reexaminarea pensiei și acceptul reexaminării pensiei în baza datelor din contul personal de asigurare socială și informației din dosarul personal de pensie pentru limita de vârstă.
  • Prin procură, autentificată conform legislației în vigoare, depusă la ghișeul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, cu anexarea copiei și originalului buletinului  de identitate al persoanei împuternicite și al beneficiarului,  în zilele de luni, marţi şi miercuri a fiecărei săptămâni, între orele  7.30 – 15.00.
  • Pe suport de hârtie, la ghișeul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, cu prezentarea buletinului de identitate în original şi copie în zilele de luni, marţi şi miercuri a fiecărei săptămâni, între orele 7.30 – 15.00.

Începând cu 01.01.2021 va fi posibilă programarea prealabilă pentru depunerea cererii pentru reexaminarea pensiei (pe pagina web a CNAS www.cnas.md Programarea online la serviciile prestate de CNAS). Persoanele programate vor fi deservite în mod prioritar.

Reieșind din situația pandemică actuală,  rugăm respectuos beneficiarii care au dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă de la 01.01.2021 să depună cererea online (sau să  apeleze la ajutorul persoanelor terțe), prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md sau prin portalul serviciilor guvernamentale www.servicii.gov.md .

Pentru evitarea deplasărilor către CTAS persoanele care au orice  întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale  pot obţine informaţii la numărul de telefon 022 257 777 Centrul de Apel a CNAS.

Cu profund respect,

Șef CTAS Ștefan-Vodă Viorica Godiac