Noutăți

Casa Teritorială de Asigurări Sociale informează!

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ștefan Vodă reamintește, că conform art.33 din  Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii,  de la 01.01.2022, se reexaminează:

– pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor de pensii care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 5 la 7 ani;

– pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 1999, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate, de la 2 ani.

Menționăm că, noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale. Majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat.

Potrivit prevederilor cadrului legal cererea de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă se depune:

  • În format electronic, prin intermediul paginii web oficiale a Casei Naționale de Asigurări Sociale cnas.md, accesând butonul e-Cerere. Reexaminarea pensiei. Se introduce IDNP pensionarului, data nașterii, se bifează 3 opțiuni (consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru reexaminarea pensiei și acceptul reexaminării pensiei în baza datelor din contul personal de asigurare socială și informației din dosarul personal de pensie pentru limita de vârstă), se introduce codul de verificare.
  • Prin procură, autentificată conform legislației în vigoare, depusă la ghișeul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, cu anexarea copiei și originalului buletinului  de identitate al persoanei împuternicite și al beneficiarului,  în zilele de luni, marţi şi miercuri a fiecărei săptămâni, între orele  00 – 15.00.
  • Pe suport de hârtie, la ghișeul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, cu prezentarea buletinului de identitate în original şi copie în zilele de luni, marţi şi miercuri a fiecărei săptămâni, între orele 8.00 – 15.00.

Vizita la CTAS poate fi programată online  (pe pagina web a CNAS www.cnas.md  Programarea online la serviciile prestate de CNAS). Persoanele programate vor fi deservite în mod prioritar.

Reieșind din situația pandemică actuală, care generează riscuri pentru sănătate celor mai vulnerabile categorii de populație deservite de CTAS și pentru a evita cozile mari la oficiul CTAS,  rugăm respectuos beneficiarii care au dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă  sau pensiei de dizabilitate de la 01.01.2022 să depună cererea online (sau să  apeleze la ajutorul persoanelor terțe), prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md.

Pentru evitarea deplăsărilor către CTAS persoanele care au orice  întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale  pot obţine informaţii la numărul de telefon 022 257 777 Centrul de Apel a CNAS.

Suplimentar, vă informăm, că începând cu 1 ianuarie 2022 se introduce o nouă categorie de pensie – pensia anticipată pentru carieră lungă, care se acordă persoanelor care au realizat o activitate în muncă mai mare decât stagiul necesar prevăzut la pensiile pentru limită de vârstă. Astfel, bărbații se vor putea pensiona anticipat dacă au 39 de ani de stagiu contributiv, iar femeile – 35 ani și 6 luni.

Pensia anticipată pentru carieră lungă se acordă de la data depunerii cererii.

La data îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea pensiilor pentru limită de vârstă, se acordă în baza cererii, pensia pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate și a celor contributive realizate ulterior.

Termenul de examinare a cererilor pentru stabilirea/reexaminarea  pensiilor este de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare!

  Informația este oferită de dna Viorica Godiac, șef CTAS Ștefan-Vodă