Noutăți

Casa părintească-veșnic dor

Recent, colectivul didactic și elevii gimnaziului din satul Răscăieți au trăit sentimentele unor frumoase realizări. Toți în comun au organizat și desfășurat întrunirea profesională a managerilor instituțiilor de învățământ din raion.

Din start, dna Larisa Nigai, directorul gimnaziului, a făcut o succintă prezentare a gimnaziului, unde apus în valoare resursele umane, dotarea tehnică, proiecte implementate, etc. Apoi au fost prezentate patru ore publice, cu tematici și contingent de elevi diferite, dar toate au impresionat asistența prin originalitate, personalitate, creativitate și promovarea valorilor perene. Aici s-au manifestat dle Ecaterina Cucoș și Ana Pușcă, ore de limbă și literatură română, respectiv clasele a VII-a și a IX-a. Dl Serghei Spiceac la ora de educație fizică cu clasa a VIII-a a demonstrat că modul sănătos de viață și mișcarea sunt o cale sigură spre succes. Dna Valeria Caușnean cu elevii clasei a I-a, 30 la număr, a realizat o lecție-revelație la opționalul „Tainele comunicării”. În continuare, managerii au fost antrenați în seminarul teoretico-practic cu tema actuală: „Repere metodologice pentru asigurarea continuității din perspectiva implementării- Evaluarea criterială prin discriptori și note”.

Dar cea mai emotivă și impresionantă parte în cadrul acestei zile metodice a constituit activitatea literar-artistică cu semnificativul generic „Casa cu pereți de dor”, organizată în contextul Anului Familiei. La pregătirea și desfășurarea acestei acțiuni extracurriculare au contribuit activ dle Ana Nigai, Nina Cușcenco, Ana Zagoreț, Liuba Gaidău, Liudmila Zagoreț, toate aceste cadre didactice posedând experiență pedagogică de calitate. Și, desigur, autoarea acestor rânduri, om pe viață împătimit de carte, tradiții străbune și comunicare profesională. Ne-am propus să contribuim la educarea sentimentelor de iubire și recunoștință față de părinți, casa părintească, neam, grai, etc.

Au fost implicați în acest mini-spectacol, preponderent, elevii claselor VII-IX: Miroslava Hariuc, Stanislav Rotari, Oxana Odajiu, Dumitru Drumov, Liliana Psaltîrnic, Anastasia Cojocari, Maria Vorfolomei, Victoria Lipceac, Dumitrița Zagoreț, Iulian Cebotaru, Adriana Odajiu ș.a. Toți au avut o bună prestație scenică, reușind să sensibilizeze publicul până la lacrimi. Iar momentele când sala de spectatori a fost parte implicată în scenariu, au fost cea mai elocventă dovadă a realizării unui produs comun de calitate la nivel de comunitate. În cadrul evaluării toți managerii prezenți au menționat nivelul impecabil al activității, realizată cu mult suflet și dăruire profesională.

Eudochia BULAI, bibliotecar, gimnaziul s. Răscăieți