Noutăți

Cartea Eminescu mereu deschisă

Mihai  Eminescu a fost și va rămâne peste vreme o carte deschisă!  Fiecare în parte, citindu-i opera, găsește noi valențe și noi adevăruri, care atât de bine se potrivesc și în zilele noastre, de parcă poetul a prezis viitorul acestui neam pătimit. Din stimă, dragoste și dor de Eminescu noi scriem; compunem și interpretăm  muzică; realizăm chipul poetului în arte plastice, sculptură, filatelie ( pe data de 15 ianuarie 2020, a fost pusă în circulație cartea poștală cu marcă fixă Mihai Eminescu 1850 – 1889. 170 de ani de la naștere), medalistică… toate exprimate după puterile fiecăruia. Din multitudinea de documente eminesciene existente fiecare îl percepe și îl înțelege pe Eminescu în felul său, deoarece nu este o rețetă cum să  cunoști un scriitor și cum să citești o carte sau o operă. Mulți admiratori  a  avut și va mai avea Mihai Eminescu, care vor citi opera și vor descoperi înțelesuri ascunse.  Cu ocazia împlinirii a  131 de ani  de la  trecerea în eternitate a poetului național  Mihai Eminescu Bibliotecile Publice din localitățile raionului propun spre lectură  capodopere eminesciene:

     Ioan  Drăgușin, Eminescu doinește… Cartea are, la sfârșit, o hartă, unde sunt indicate drumurile poetului prin  spațiul țărilor  românești de la Nistru până la Tisa. Începând din copilărie, a însoțit câteva echipe de teatru în turnee, ceea ce i-a prilejuit să ia pe tălpi tot pământul românesc; drumurile lui Eminescu prin  Europa, drumuri care trec prin  universitățile lumii și prin alte locuri pentru a cerceta documente privitoare la istoria noastră.

   Micle Veronica, Raze de lună. Poeta ce nu poate fi despărțită de personalitatea lui Mihai Eminescu ne surprinde cu poezii pline de pasiune și dragoste. Aș vrea să viu la tine,/ Dar urma ți-am pierdut,/Și nu mai am de cine/Să-ntreb ce te-ai făcut.

 Cântecele lui Eminescu: cântece străvechi, iubite și cântate odinioară de M. Eminescu. Cei care l-au auzit cântând pe Eminescu nu l-au putut uita nicicând și ne-au lăsat amintire impresiile lor de neșters despre vocea sa dulce: Eminescu cânta frumos cântece populare și avea un glas dulce de-ți dădeai și cămașa de pe tine ca să-l asculți… CD- ROM (orchestra Rapsozii Botoșanilor). Albumul cuprinde câteva cântece străvechi iubite, știute și cântate odinioară de neasemuitul interpret vocal care a fost Eminescu, interpretate  în premieră absolută  de o poetă de azi Lucia Olaru Nenati.  Repertoriul poetului atestat de contemporani: 1. Cucuruz cu frunza-n sus; 2. Foaie verde și-o răsură; 3.Câte stele sunt pe cer; 4. Frunză verde, baraboi; 5. Doină; 6.Luniță luminătoare; 7.Colind etc.

Un bulgăre de humă: film în regia lui Nicolae Mărgineanu/scenariu Mircea Radu Iacoban; producător România Film.CD-ROM. În acest CD Eminescu și Creangă au devenit personaje de film, au coborât de pe statui și au prins viață, astfel împrumutând chipurile unor actori: vorbesc, se mișcă și evoluează într-un chip cât mai firesc. Colecția  eminesciană a sporit în valoare grație acestor ediții, care rămân să trezească interesul cititorilor și admiratorilor setoși de tainele universului eminescian în cazul dat on-line. Fiecare din noi avem menirea să facem un pas spre Eminescu, spre Cartea sa mereu deschisă!

DCTST  Ștefan  Vodă