Noutăți

Când există dorința de a rezolva problemele…

Dezvoltarea economică a raionului Ștefan Vodă se bazează pe sectorul agrar. Activitatea agenților economici, mari și mici, din acest domeniu, problemele existente care împiedică activitatea agricultorilor au fost în centrul atenției la ședință prezidată de către dl Iurie Moiseev, președintele raionului. Au fost prezenți la adunare dl Iurie Ușurelu, Secretar General de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și dl Sergiu Rusu de la Agenția Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Președintele raionului a menționat din start că scopul ședinței este acordarea ajutorului posibil în eficientizarea activității agricultorilor prin eliminarea obstacolelor ce le stau în cale.

Dl Vasile Buzu, directorul executiv al APA „Uniagro-Prim”, în luarea sa de cuvânt a menționat că în ultima perioadă MADRM a întreprins un șir întreg de măsuri amprenta lor pozitivă fiind simțită de agricultori. Totodată există probleme care nu se rezolvă pe parcursul mai multor ani, deși la ministerul de resort și alte instanțe abilitate au fost trimise nenumărate adresări în acest sens. Dl Buzu s-a referit la unele problemele ce țin de subvenționarea agricultorilor, irigare, restabilirea serviciului antigrindină, micșorarea TVA până la 8 procente pentru unele culturi agricole și producerea de carne, procurarea producției agricole pentru grădinițe de copii prin achiziții publice etc.

Au adresat întrebări dlui Ușurelu și dlui Rusu și și-au expus părerea cu privire la mai multe chestiuni (prețul exorbitant la apă de irigat, impozit unic, probleme la vamă, realizarea producției agricole, subvenționarea numai a unui dosar etc.) agricultorii dl Mihai Barcari, dl Trofim Grosu și Anatolie Pușcă din Talmaza, dl Serghei Rudenco din Olănești, dl Vasile Bacal din Căplani, dl Vasile Cociu din Carahasani și alții.

Secretarul General de Stat, dl Iurie Ușurelu a informat prezența despre poziția MADRM cu privire la soluționarea problemelor menționate de agricultori. Pentru restabilirea serviciului antigrindină există o soluție – exemplu raionului Hâncești unde problema a fost rezolvată prin eforturi comune ale Consiliului raional și agenților economici din teritoriu, a menționat dl Ușurelu.

Dl Gheorghe Cernean, specialist al Direcției agricultură și alimentație, și dl Vasile Cociu din Carahasani a vorbit despre situația actuală în sectorul zootehnic subliniind faptul că mulți producători de lapte și carne renunță la activitate, un motiv fiind și lipsa brațelor de muncă. Dl Ușurelu a replicat: oamenii pleacă din cauza remunerării proaste a muncii.

Care vor fi efectele concrete ale ședinței? Dl Moiseev a punctat că va fi formată o comisie care va studia experiența altor raioane, costul stației antigrindină și instalarea ei. Prin conlucrare cu raionul Căușeni la etapa actuală se poate de instalat 11 puncte de rachete antigrindină. Un alt efect pozitiv al ședinței – deplasarea unui grup de specialiști, inclusiv de rang republican, la data de 11 aprilie curent, pentru studierea problemei cu stația de pompare a apei în s. Talmaza.

Concluzia finală: pe lângă probleme soluționarea cărora depinde de structurile statale sunt și acelea care pot fi rezolvate la nivel local, evident, cu implicarea comună a Consiliului raional, serviciilor abilitate și agenților economici din teritoriu. Când este dorință de a schimba situația în bine se găsesc resurse, metode și posibilități…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”