Noutăți

Campanie națională „Donează un computer pentru educație”

 Donează o tabletă, un PC sau un laptop – pentru o educație Nonstop! 
DESPRE CAMPANIE
 • Campania „Donează un computer pentru educație!” lansată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) este un apel public, pentru a facilita accesul cât mai multor elevi din școli la cursurile online, eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale.
 • Astfel, comunitatea (companiile, organizațiile, cetățenii etc.) este invitată să doneze calculatoare, laptopuri, tablete și smartphone-uri noi sau în stare bună de funcționare.
ARGUMENT
 • În condițiile actuale, când lumea este cuprinsă de pandemie, sistemul educațional s-a văzut nevoit să treacă la o altă etapă și să găsească soluții alternative lecțiilor în sălile de clasă.
 • Educația la distanță a fost și mai este o soluție reală, însă în Republica Moldova sunt 165 de mii de copii și 4500 de profesori pentru care studiile online sunt o mare provocare.
 • Odată cu începerea învățării la distanță, MECC a identificat câteva probleme cu care se confruntă școlile și familiile.
 • Nu este vorba de lipsa dorinței de a învăța lucruri noi, ci de lipsa echipamentului necesar pentru aceasta.
 • Conform datelor prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, la momentul actual, din cauza lipsei tehnicii de calcul, nu pot participa/desfășura învățământ la distanță:
 • 28957 elevi  (8,69% din nr. total de elevi)
 • 2958 cadre didactice (10,80% din nr. total de personal didactic)
 • Atât copiii, cât și profesorii nu au calculatoare, laptopuri sau tablete care le-ar permite accesul la educația la distanță.
 • Totodată, tindem să realizăm obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”, scopul principal al căreia este digitalizarea procesului educațional.
 • Analizând aceste necesități, MECC a identificat 20 mln. lei pentru procurarea tehnicii de calcul.
 • Astfel, la inițiativa MECC, Guvernul a alocat 20 mln. lei pentru procurarea echipamentelor necesare desfășurării calitative a procesului educațional din Republica Moldova.
 • Totodată, am făcut apel către donatorii străini. Astfel:
 • Fundația Soros Moldova a donat 20 de calculatoare profesorilor, în 20 instituții educaționale selectate de MECC din raioanele – Călărași, Cantemir, Chișinău, Dubăsari, Edineț, Fălești, Glodeni, Orhei, Rezina, Sângerei, Ștefan Vodă, etc.)
 • UNICEF Moldova (surse financiare PGE) donează 80 de calculatoare. La moment, este în proces de achiziționare a tehnicii. Lista de repartizare este în proces de determinare.
 • Fundația pentru copii „Pestalozzi”, Elveția a donat 74 de tablete pentru elevii care provin din familii numeroase, 5 laptopuri și 5 seturi de echipament audio. Echipamentul a fost repartizat în instituțiile de învățământ parte a proiectelor susținute de organizație (Ungheni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Criuleni, Telenești, Hâncești, Drochia, Anenii-Noi, Călărași, Bălți, Ceadâr-Lunga, Comrat)
 • Primăria mun. Chișinău – 61 de tablete. Repartizate profesorilor și experților din cadrul Proiectului Educație Online, (profesori din instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)
 • Cu toate acestea, MECC a constatat că este nevoie de un efort suplimentar pentru a asigura toți elevii și cadrele didactice cu echipamentele necesare.
 • În acest context, pentru perioada iunie – septembrie, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării lansează Campania Națională „Donează un Computer pentru educație” cu genericul „Donează o tabletă, un calculator sau un laptop – pentru o educație nonstop!”
 OBIECTIVELE CAMPANIEI:
 • Dotarea școlilor cu calculatoare și conectarea la internet;
 • Crearea condițiilor pentru doritori (companii și persoane fizice) posibilitatea de a dona elevilor tehnică de calcul necesară, precum și ocazia de a presta voluntariat în folosul acestora;
 • Interconectarea companiilor care pot oferi donații de calculatoare sau altă tehnică de calcul cu școlile care au nevoie de dotările respective;
 • Formarea competențelor digitale ale elevilor, personalului didactic și celor manageriale;
 • Formarea la elevi a abilităților pentru învățământul continuu;
 • Eficientizarea activității și creșterea performanțelor instituțiilor educaționale;
 • Stimularea inovației și a responsabilității civice a elevilor.
DURATA CAMPANIEI:
 • 04 iunie – 01 septembrie 2020.
BENEFICIARI:
 • Elevi, personalul didactic.
 • Elevii sau personalul didactic ar putea primi în utilizare temporară tehnica de calcul aflate în inventarele școlilor, iar părinții ar urma sa răspundă material pentru acestea.
 • Transmiterea tehnicii de calcul către elevi sau personalului didactic se va face în baza unui Regulament de închiriere cu titlu gratuit a bunurilor, aprobat de instituție.
 • Bunul (tehnica de calcul) ar putea fi oferit atât în timpul anului școlar, cât și pe durata vacanțelor.
CUM TRANSMIT DONAȚIA?
 1. Persoane Fizice către Instituții:
  • Donatorul identifică instituția folosind https://mecc.gov.md/ro/content/doneazauncomputer sau solicită suportul MECC/ OLSDÎ cu privire la instituțiile din apropierea acestuia care au necesitate de tehnică de calcul;
  • MECC asigură conexiunea Donatorului cu OLSDÎ din raionul/municipiul corespunzător.
  • Persoana donează instituției alese tehnica de calcul pregătită;
  • Instituția oferă un contract-tip Donatorului pentru semnare cu privire la predare-primire a tehnicii de calcul către instituția respectivă;
  • Persoana responsabilă din cadrul OLSDÎ din raionul/municipiul corespunzător completează împreună cu Donatorul un formular online cu informații necesare pentru statistică cu privire la donația efectuată.
 2. Persoane Juridice către Instituții:
  • Donatorul identifică instituția folosind harta interactivă sau solicită suportul MECC cu privire la instituțiile din apropierea acestuia care au necesitate de tehnică de calcul;
  • MECC asigură conexiunea Donatorului cu OLSDÎ din raionul/municipiul corespunzător.
  • Persoana donează instituției alese tehnica de calcul pregătită;
  • Donatorul oferă un contract-tip beneficiarului pentru semnare cu privire la predare-primire a tehnicii de calcul către instituția respectivă;
  • OLSDÎ din raionul/municipiul corespunzător completează împreună cu Donatorul un formular online cu informații necesare pentru statistică cu privire la donația efectuată.
 3. Persoane Fizice sau Juridice către elevi:
  • Donatorul identifică instituția folosind harta interactivă și solicită suportul instituției, OLSDÎ sau a MECC la identificarea elevilor/ personalului didactic;
  • MECC poate asigura conexiunea Donatorului cu OLSDÎ din raionul/municipiul corespunzător.
  • Donatorul transmite elevului/ personalului didactic/ instituției de învățământ tehnica de calcul pregătită.
  • OLSDÎ/ Instituția de învățământ beneficiară din raionul/municipiul corespunzător completează împreună cu Donatorul un formular online cu informații necesare pentru statistică cu privire la donația efectuată.
CERINȚE FAȚĂ DE TEHNICA DONATĂ
Tehnica de calcul donată trebuie să respecte următoarele cerințe minime de performanță.
 • Pentru PC sau Laptop – Performanța CPU (procesorului) trebuie să fie minimum de 1000 unități conform CPU Benchmark Rating https://www.cpubenchmark.net/, 2-4 Gb RAM, la posibilitate cu Windows 7, 8, 8.1, 10+ și Microsoft Office preinstalat;
 • Pentru o tabletă – min 2 GB RAM;
 • În cazul în care tehnica de calcul ce se dorește a fi donată are un grad de uzură mai mare, se recomandă ca aceasta să fie transmisă de donator direct către elevul beneficiar. Astfel, instituția de învățământ va fi scutită de cheltuieli de întreținere/reparație a acesteia sau procedurile de decontare. Pe când elevul simplu poate renunța la ea, fără careva obligații.
 • La livrarea echipamentelor, vă rugăm să respectați metodele de protecție împotriva COVID-19.
INSTITUȚIA A RECEPȚIONAT DONAȚIA.
CE FACE MAI DEPARTE?
 • Înregistrează la balanța instituției tehnica de calcul recepționată.
 • Identifică un spațiu în școală și asigură condiții sigure de utilizare și păstrate a tehnicii de calcul (infrastructură necesară, prize, climatizor, măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor). Acest spațiu poate fi biblioteca instituției de învățământ sau un laborator digital creat în acest scop.
 • Asigură accesul elevilor și personalului didactic la această tehnică de calcul, precum și acces la Internet, astfel încât aceștia să poată consulta diferite resurse, să citească literatura de care au nevoie ce nu se regăsesc în librării sau în biblioteca instituției de învățământ.
 • Elaborează și aprobă la nivelul instituției de învățământ Regulamentul de închiriere a bunurilor.
 • La solicitarea elevilor sau personalului didactic, instituția de învățământ poate oferi în folosință tehnica de calcul existentă, pe o perioadă determinată, în baza unui Contract de închirie cu titlu gratuit a bunurilor (tehnicii de calcul). În cazul elevilor, Contractul va fi semnat de un părinte/tutore.
 • Instituția va duce evidența închirierii într-un registru special.
ASIGURAREA CONEXIUNII LA INTERNET
 • Pentru a asigura accesul la informații și participarea la învățământul la distanță tehnica de calcul trebuie să fie conectat la Internet. Beneficiarii donației, de regulă sunt cu posibilități financiare reduse.
 • Îndemnăm instituțiile de învățământ și APL să colaboreze cu furnizorii de servicii Internet din localitate în scopul asigurării instituțiilor de învățământ cu Internet gratuit, precum și cu Internet mobil în cazul tehnicii ce va fi luată în chirie de elevi sau cadre didactice.
REGULAMENT-TIP
de închiriere a bunurilor donate în cadrul Campaniei Naționale
„Donează un computer  pentru educație!”
 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
 • Prezentul Regulament stabilește regulile și atribuțiile necesare pentru administrarea și utilizarea dispozitivelor tehnice acordate elevilor și cadrelor didactice în cadrul Campaniei Naționale ” Donează o tabletă, un PC sau un laptop – pentru o educație Nonstop!” 
 • Prin tehnica de calcul (în continuare numit „dispozitiv”)se va înțelege un laptop echipat cu baterie şi un cablu de alimentare, PC (monitor, tastatură, unitate centrală de comandă sau All-in-One) sau tabletă/ smartphone şi un cablu de alimentare.
 • Obiectivele Campaniei:
 1. Dotarea școlilor cu calculatoare și conectarea la internet.
 2. Crearea condițiilor pentru donatori (persoane juridice și persoane fizice) de a susține elevii/ personalul didactic/ instituția de învățământ cu tehnică de calcul, precum și oportunitatea de a presta voluntariat în folosul acestora.
 3. Interconectarea companiilor care pot oferi donații de tehnică de calcul cu școlile care au nevoie de dotările respective.
 4. Formarea competențelor digitale ale elevilor, personalului cadrelor didactic.
 5. Formarea la elevi a abilităților pentru învățământul continuu.
 6. Eficientizarea activității și creșterea performanțelor instituțiilor educaționale;
 7. Stimularea inovației și a responsabilității civice a elevilor.
CAPITOLUL II: Responsabilități
 • Instituția de învățământ va asigura:
 1. a) infrastructura necesară (acces la Internet, acorduri de colaborare cu furnizorul de Internet);
 2. b) amenajarea bibliotecii/laboratorului digital (energie electrică, dotarea cu prize suficiente, asigurarea securității păstrării, climatizor, etc).
 3. c) toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor;
 4. d) oferirea dispozitivelor, la solicitarea beneficiarilor.
 • Toate dispozitivele tehnice și soft-urile instalate pe ele sunt proprietatea Instituției Publice …….……………. din ………….
 • Orice intervenție de ordin tehnic sau de schimbare (adăugare, eliminare) a softului se poate efectua doar la indicația sau cu permisiunea administrației instituției de învățământ.
 • Dispozitivele tehnice se dau în chirie elevilor/profesorilor cu titlu gratuit în conformitate cu prezentul Regulament pentru anumite perioade de timp pentru utilizare în scopuri educaționale, stabilite de administrația instituției.
 • La expirarea perioadei de închiriere, elevii/cadrele didactice returnează dispozitivele utilizate, care se păstrează în instituția de învățământ, într-un spațiu special amenajat (bibliotecă/laborator digital).
 • Securitatea și integritatea dispozitivelor pe perioada utilizării acestora în chirie este exclusiv în responsabilitatea elevilor/ personalului didactic, care au semnat contractele de închiriere în deplină conformitate cu Codul Familiei și alte acte legislative și administrative valabile pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Administrația liceului este în drept de a modifica clauzele contractului de închiriere.
 • Orice schimbare în actualul Regulament se aduce la cunoștință în scris a elevilor/personalului didactic pe parcursul a șapte zile de la data adoptării deciziei.
 • Starea tehnică și integritatea softurilor este monitorizată de către persoana responsabilă delegată de administrația instituției. 
CAPITOLUL III: Drepturi și obligații
 • Fiecare elev/personalul didactic este în drept să închirieze un dispozitiv tehnic, urmare prezentării argumentelor ce demonstrează necesitatea reală.
 • La sfârșitul perioadei de închiriere, elevul/personalul didactic este obligat să returneze administrației instituției dispozitivele utilizate.
 • Evidența închirierii se tine într-un registru special. Elevii/personalul didactice nu sunt în drept să facă schimb de dispozitive între ei sau să le înlocuiască cu altele .
 • În perioada vacanțelor de vară dispozitivele, de regulă, se depozitează și se păstrează în instituție, iar la o necesitate dovedită, în scopuri educaționale, acestea pot fi oferite pentru utilizare în chirie și pe parcursul vacanțelor.
 • Pe întreaga perioadă de utilizare a dispozitivelor, elevii/personalul didactic poartă răspundere de integritatea, securitatea și funcționarea acestora.
 • La cererea administrației/persoanei responsabile din cadrul instituției beneficiarul(elevul/personalul didactic) este obligat să prezinte conținutul softului și al materialelor stocate pe dispozitiv.
 • În cazul furtului, pierderii sau deteriorării dispozitivelor închiriate elevul/personalul didactic este obligat să anunțe administrația instituției în cel mai scurt timp de la producerea evenimentului.
 • În cazul defectării dispozitivului din vina beneficiarului (elevul/personalul didactic, instituției de învățământ), lucrările de reparație sau preschimbare a dispozitivului se vor efectua din contul beneficiarului, în dependență cui aparținea la momentul dat tehnica de calcul.
 • Lucrările de întreținere și reparație sunt efectuate de către beneficiar/gestionar cu acordul administrației instituției de învățământ.
CAPITOLUL IV: Dispoziții finale
 • Fiecare beneficiar va semna un Contract de închiriere cu titlu gratuit a bunurilor obținute în cadrul Campaniei. În cazul elevilor minori, contractul va fi semnat de părintele/tutorele acestuia și de către elev.
 • Contractul semnat poate fi reziliat în cazul schimbării locului de muncă/educație sau din alte motive care fac imposibilă păstrarea lor de către persoana în cauză.
 • În cazul transferului în altă instituție, elevul este obligat să returneze dispozitivul în stare funcțională și integritate administrației instituției. Integritatea se verifică de către un grup de experți numit de administrația instituției.
 • Administrația instituției este în drept de a retrage dispozitivele închiriate în cazul când constată încălcarea repetată a regulilor de utilizare și păstrare.
 
ANEXA Nr. 1
la Regulamentul de închiriere a bunurilor 
CONTRACT de ÎNCHIRIERE
a bunurilor donate în cadrul Campaniei Naționale
„Donează un computer  pentru educație!”
 
 I. Părţile contractante
Instituţia Publică ………………………….., adresa ……………………………………… în calitate de proprietar, şi Dl/Dna…………………………………….. domiciliat …………………………………………….., IDNP ……………………………………………………, în calitate de beneficiar, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:
II. Obiectul contractului
Art. 1. – Obiectul contractului este folosirea tehnicii de calcul (calculator/laptop/ tabletă/ smartphone) oferite ca donație în cadrul Campaniei. Semnarea contractului presupune acordul deplin cu regulile descrise în Regulament şi condiţiile din Contract.
III. Termene şi plăţi
Art. 2. –Termenul închirierii este de…….. zile, cu începere de la data semnării contractului.
Art. 3. –Nu se percepe plată de închiriere pentru exploatarea bunului primit.
IV. Obligaţiile proprietarului
Art. 4. –Proprietarul se obligă:
a) să predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost închiriat, la solicitarea beneficiarului.
b) să asigure folosirea bunului închiriat pe toată perioada contractului.
c) să asigure securitatea şi integritatea bunului pe perioada păstrării acestuia.
d)să asigurare conectarea la sursa de energie electrică şi funcționalitatea infrastructurii/reţelei la nivel de instituţie.
e) să acorde asistenţă beneficiarilor.
f) să monitorizeze starea tehnică a calculatoarelor şi să asigure instalarea conţinuturilor pe acestea.
 1. Obligaţiile beneficiarului
Art. 5. –Beneficiarul se obligă:
 1. să folosească bunul închiriat după destinaţia care rezultă din regulament şi contract.
b)  să asigure securitatea, integritatea şi funcţionalitatea bunului pe perioada utilizării acestuia.
 1. la sfârşitul contractului, să restituie bunul închiriat în starea funcţională în care l-a primit.
 2. Să restituie dispozitivul în cazul schimbării instituţiei de învăţământ, locului de muncă sau alte motive care fac imposibilă păstrarea lui de către beneficiar.
 3. să nu facă schimb de dispozitive cu alţi beneficiari sau să le înlocuiască cu altele.
 4. să prezinte conținutul softului și a materialelor stocate pe dispozitiv la cererea administrației/persoanei responsabile din cadrul instituției.
 5. în caz de furt, pierdere sau deteriorare a dispozitivului închiriat, să anunțe administrația instituției, în cel mai scurt timp de la producerea evenimentului.
 6. în cazul defectării dispozitivului din vina beneficiarului, să achite lucrările de reparaţie sau preschimbare a dispozitivului, cu acordul administraţiei instituţiei de învăţământ.
 7. să restituie administraţiei instituției, la finalizarea perioadei de închiriere, toate dispozitivele închiriate.
VI. Răspunderea contractuală
Art. 6. – Proprietarul este în drept de a retrage dispozitivele închiriate în cazul când constată încălcarea repetată a regulilor de utilizare și păstrare.
VII. Clauze speciale
Art. 7. – În raport cu specificul obiectului închirierii, părţile pot prevedea prin contract clauze speciale de folosire a acestuia, obligaţii şi garanţii suplimentare, cazuri de reziliere a contractului şi altele.
VIII. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Anexa face parte integrantă din contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.
Proprietar …………………………………………         /……………………../
Beneficiar …………………………………………         /……………………../
…………………………………………         / ………………….. /
Data semnării contractului         …………………………
Data expirării contractului          …………………………