Medicina Noutăți

Calitatea serviciilor medicale pe ordinea de zi

Tot mai multe plângeri și obiecții apar în ultimul timp de la cetățeni referitor la calitatea serviciilor medicale și comportamentul personalului medical față de pacienți.

În legătură cu aceasta, Ersilia Qatrawi, deputată în Parlamentul RM a convenit cu conducerea raionului de a organiza o ședință comună cu managerii instituțiilor medicale din raion.

Ședința a avut loc luni,18 aprilie 2022, cu prezența dnei deputate, Ersilia Qatrawi; șefului adjunct al Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat Căușeni, Radu Bîrnă; președintelui raionului, Vasile Maxim, a vicepreședinților raionului Vladimir Baligari și Valentina Barbei și a conducătorilor instituțiilor medico-spitalicești din raion: Mariana Haret (CS Ștefan Vodă), Anatol Balanețchi (SR Ștefan Vodă), Alexandru Pavlicenco (SAMU Ștefan Vodă); Ion Babei (CS Crocmaz); Matrooana Arșeri (CS Olănești) și Ion Țîbîrnac (CS Talmaza).

La întrunire au fost discutate problemele înaintate de cetățenii raionului referitor la calitatea serviciilor, atitudinea cadrelor medicale, medicamentele compensate, modalitatea și condițiile de internare la tratament în staționar și altele. Cei prezenți au făcut schimb de opinii, prin urmare, pentru o soluționare obiectivă a situațiilor de conflict, s-a decis de a  investiga fiecare caz în parte.

Totodată, pornind de la faptul că mulți pacienți abordează problema medicamentelor compensate, însă deseori în neștiință de cauză a procedurii legale în acest sens, s-a convenit asupra necesității în informarea populației cu privire la modul de prescriere și eliberare a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate.

Tot la subiectul dat, medicii au intervenit și cu o doleanță legată de modificarea frecventă a listei medicamentelor compensate. După ei, ar fi binevenit dacă modificările s-ar efectua cu o peridiocitate cel puțin trimestrială.

Lipsa de cadre rămâne a fi problema acută în domeniul medicinii în teritoriu. Volumul mare de lucru, iar lipsa de specialiști, impune o suprasarcină personalului medical existent, fapt care într-o oarecare măsură influiențează  comportamentul și crează uneori situații tensionate.

Problema egalității în acordarea serviciilor medicale a fost abordată de medicii prezenți. Pacienții neasigurați din cadrul medicinii primare beneficiază de aceleași servicii ca și cei asigurați. În opinia medicilor serviciile în cauză ar trebui să fie diferențiate.

La finele ședinței, cei prezenți au convenit asupra menținerii dialogului constant în scopul identificării prin eforturi comune unor acțiuni necesare de întreprins, care ar schimba lucrurile spre bine în domeniul medicinii în raionul Ștefan Vodă.