Noutăți

Calea spinoasă spre marea împlinire

Ședința ordinară a grupului cu privire la mersul lucrărilor de reparație capitală a IP LT „Ștefan Vodă” în cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova” s-a desfășurat la 15 octombrie curent.

După cum a fost menționat în precedentele informații, publicate pe site-ul Consiliului raional, lucrările de reparație au fost supuse unui control strict din partea FISM și grupului de lucrul local. În pofida acestui fapt, executorul lucrărilor ÎM SRL „Eurocity Construct” nu și-a îndeplinit obligațiunile contractuale în termenii stabiliți, adică până la 20 august 2019 (e vorba de blocurile A și B unde învață elevii). Prin urmare, procesul educativ-instructiv a liceului „Ștefan Vodă” a fost perturbat, o parte din elevi 10 zile au învățat în schimbul doi. Lucrările nu au fost finalizate nici până la 30 septembrie, termenul-limită, fixat în contract.

După ce dl Igor Lipceanu, conducătorul ÎM SRL „Eurocity Construct”, a raportat despre volumul de lucru efectuat pe parcursul săptămânii precedente, dl Gheorghe Muntean, director Departament FISM, a punctat: graficul lucrărilor nu se respectă, practic în șase procese verbale întocmite după ședințele grupului de lucru sunt stipulate aceleași lucrări, 90 de procente dintre care rămân neîndeplinite.  Dl Muntean a informat managerul întreprinderii de construcție că începând cu 1 octombrie se aplică penalizarea în mărime de 0,1 procente pentru fiecare zi de întârziere. În cazul când nu va fi vizibilă dinamica efectuării lucrărilor – beneficiarul va rezilia contractul cu toate procedurile în vigoare. Dl Munteanu a remarcat că toate lucrările stipulate trebuie de realizat în regim de urgență și fără efectuarea acestora nu vor fi semnate cererile de plată.

Dl Mihail Mustea, consultant de mediu, a remarcat că deșeurile de pe teritoriul instituției nu sunt evacuate de două luni de zile (actul de constatare a fost  anexat la procesul-verbal), respectiv antreprenorului i se vor aplica amenzi în baza art. 154 CC.

Și-au expus părerea vizavi de mersul lucrărilor dl Anton Barcari, responsabilul tehnic, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dna Raisa Burduja, șefa DGE, dl Sergiu Moloman, viceprimarul orașului.

Dl Lipceanu a solicitat insistent să-i fie achitată cererea de plată a lucrărilor executate pentru a avea surse financiare pentru a achita muncitorii și pentru a finaliza lucrările stipulate în procesul-verbal. Dumnealui și-a asumat responsabilitatea ca până la sfârșitul săptămânii să fie finalizate lucrările de instalare/testare a sistemului de încălzire în blocul C și B1 și vopsirea fațadei. De asemenea, dlui a remarcat că timp de două zile se va monta teracota în blocul B1 și ușile care la moment sunt pe teritoriul șantierului. La fel, a promis că deșeurile de pe teritoriul instituției va fi evacuat până la 17.10.2019.

Reieșind din cele expuse grupul de lucru a stipulat măsurile care trebuie de întreprins în perioada 15.10-22.10. Astfel, următoarea ședință va avea loc la 22 octombrie curent.

Totodată este necesar de remarcat că investițiile în liceul „Ștefan Vodă” deja au schimbat în bine atât exteriorul și interiorul instituției, cât și condițiile de activitate pentru elevi și profesori. Rezultatul final va fi unul de succes mare, deoarece liceul va deveni cea mai modernă instituție de învățământ din raion cu sălile de clasă și laboratoare renovate, mobilate, o sală de sport și sală de festivități la care s-a visat zeci de ani, atelier performant etc.

Cu eforturi comune deloc ușoare greutățile vor fi învinse, reparația capitală a liceului va fi finalizată spre marea bucurie a întregii comunități. Cu ce se va alege executorul lucrărilor este o altă întrebare deloc retorică…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”