Noutăți

Călăuza în activitate – interesul copilului

La 22 februarie curent, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate prezidată de către dna Maria Creciun, consilier raional. La ordinea de zi au fost puse șapte chestiuni de ordin diferit.

La ședință au fost invitați asistenții sociali din satele Olănești, Palanca, Purcari, Căplani, Răscăieți care și-au dat darea de seamă privind cheltuielile financiare acordate din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii aflate în situație de risc. Membrii comisiei au hotărât să țină în continuare la control situația cu valorificarea sumelor acordate familiilor din Căplani și Palanca în vederea efectuării cheltuielilor conform hotărârii comisiei.

A fost luată decizia privind încetarea plasamentului pentru doi adolescenți născuți în anul 2000 care fac studii în colegiu din Chișinău și școala profesională din Căușeni, asupra altor doi copii cu vârsta de 6,5 ani a fost instituită adopția internațională, copiii plecând în Italia.

Foarte minuțios au fost examinate propunerile privind aprobarea solicitanților la funcția de asistent parental profesional. Managerul de caz, dna Natalia Bulat, a prezentat informația despre toți solicitanții la această funcție responsabilă. Au fost prezenți și solicitanții care au răspuns la întrebările membrilor comisiei. Este greu să faci o alegere corectă, deoarece una este ce spune omul și altă – ce gândește el, ce prezintă în realitate. Membrii comisiei au analizat informația despre fapte concrete adunate de managerul de caz din mai multe surse. Prin urmare, o familie a primit refuz din cauza că condițiile de trai a familiei nu corespund cerințelor stipulate în Regulamentul cu privire la serviciul APP, iar un solicitant va educa numai un copil în loc de doi deoarece este o persoană singuratică.

Toate cazurile de încetarea plasamentului sau privind plasamentul planificat al copiilor au fost discutate cu multă atenție, fiind situații dificile care trebuia de rezolvat în folosul copiilor.