Noutăți

Bursierii Consiliului raional, desemnați

Consiliul raional de coordonare s-a întrunit în ședință, la data de 6 august curent, pentru a selecta bursierii Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul de învățământ 2020-2021.

Examinând dosarele candidaților, membrii Consiliului raional de coordonare s-au condus de prevederile Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanțe din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I, II și extrașcolar al raionului Ștefan Vodă.

Diferite instituții de învățământ general din raion au depus 18 dosare la treapta gimnazială și 15 – la treapta liceală. După ce au fost examinate minuțios toate dosarele, membrii Consiliului de coordonare au selectat 8 liceeni și 9 elevi ai gimnaziilor care vor primi bursa Consiliului raional de 300 lei și 200 lei corespunzător.

Elevii care au înregistrat performanțe academice, dar și au promovat imaginea raionului Ștefan Vodă prin implicarea activă și de succes în diferite concursuri, proiecte, voluntariat etc., au meritat să fie nominalizați și cunoscuți de toată comunitatea raională.

Bursierii Consiliului raional la treapta gimnazială:

Delev Dumitrița, liceul „Ștefan Vodă”;

Gori Sofia, gim. „I. Creangă”, s. Ermoclia;

Slobozian Lucia, gim. Purcari, filiala Viișoara;

Ștefan Veronica, liceul „Ștefan Vodă”;

Quatrawi Ameera, liceul „Ștefan Vodă”;

Beșleaga Alexandra, gim. Purcari, filiala Viișoara;

Lungu Miranda, gim. „M. Sîrghi”, s. Cioburciu;

Topor Marius, liceul „Ștefan Vodă”;

Șvedu Lia, liceul „B.P.Hașdeu”, s. Olănești.

Bursieri la treapta gimnazială:

Gancean Andreea, liceul „Ștefan Vodă”;

Popenco Gabriela, liceul „Ștefan Vodă”;

Negru Ana, liceul „Ștefan Vodă”;

Grosu Andrei, liceul „Ștefan Vodă”;

Fleștor Maria, liceul „B.P.Hașdeu”, s. Olănești.

Muntean Cristina, liceul „Ștefan Vodă”;

Delev Gabriela, liceul „Ștefan Vodă”;

Corceac Alexandru, liceul „Ștefan Vodă”.

Deci, din 25 burse posibile au fost acordate doar 17, deși au fost prezentate 33 de dosare. N-au fost selectați unii elevi deși aveau media academică de la 9,52 până la 9,66 deoarece nu întruneau cerințele Regulamentului.

Pentru informare: bursa Consiliului raional se acordă elevilor pentru reușita foarte bună, cu nota media nu mai mică de 9,5, cu performanțe deosebite în diferite domenii (știință, tehnică, literatură, artă, sport etc.), certificate la nivel de raion, de republică sau la nivel internațional. Cu titlul de excepție, pot deveni bursieri elevii cu media academică 9.00 și mai sus cu performanțe certificate la nivel de raion și republică (cel puțin două locuri premiante în diferite domenii).

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”