Noutăți

Burse mai multe decât solicitanți

La 21 august curent, a avut loc ședința comitetului raional pentru stabilirea candidaților la bursa Consiliului raional. Conform deciziei Consiliului raional, la solicitarea managerilor instituțiilor de învățământ, au fost alocate surse financiare pentru 15 burse pentru elevii performanți din ciclul gimnazial și 10 – din ciclul liceal (anterior Regulamentul prevedea alocarea burselor în proporția 10:10).

Spre regret, din 26 de instituții de învățământ din raion au fost prezentate 9 dosare (!) a candidaților din ciclu gimnazial și 16 – din ciclul liceal. Încă mai regretabil este faptul că aproape jumătate de dosare (12 din 26) n-au întrunit condițiile regulamentului. Astfel, au fost selectați 5 bursieri din 9 candidați care pe parcursul a nouă luni vor primi a câte 200 lei și 8 bursieri din 16 candidați bursa lunară a cărora va fi de 300 lei.

De menționat, că membrii comisiei au examinat foarte minuțios și imparțial fiecare dosar și au respins candidații care nu corespundeau criteriilor stipulate în Regulament. Media înaltă nu este un criteriul hotărâtor, deoarece este foarte importantă implicarea elevilor în diferite activități extrașcolare, performanțele individuale la nivel internațional, de republică, raion și instituție, performanțele de grup, voluntariatul.

Fiecare instituție dispune de Regulament și a fost timp suficient pentru a prezenta dosarele candidaților, însă au fost oferite comisiei dosarele numai din Antonești, Copceac, Cioburciu, Slobozia, Volintiri și Ștefan Vodă, liceu român. Oare în alte instituții nu sunt copii care au înregistrat performanțe în diferite domenii? Cred că problema în cauză merită să fie discutată, în primul rând, cu managerii instituțiilor, apoi în fiecare instituție cu pedagogii și elevii. Este cu adevărat o problemă, deoarece 2017 nu este primul an când n-au fost repartizate toate bursele oferite de Consiliul raional.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”