Noutăți

Bugetul raional pentru anul 2019 audiat public

Audieri publice cu privire la elaborarea și aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 s-au desfășurat, la 5 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional. Numai privind la materialul ilustrativ – tabeluri și diagrame, prezentarea în PowerPoint, broșura cu prezentarea succintă a bugetului raional pentru fiecare participant – îți dădeai bine seamă ce muncă colosală a fost efectuată de către colaboratorii direcției finanțe a Consiliului raional și colegii lor din direcțiile subordonate Consiliului raional.

Audierile publice au fost moderate, conform procedurii stabilite, de către dl Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a menționat că audierile publice se desfășoară cu scopul creșterii eficienții și transparenții în procesul de luare a deciziilor în Consiliul raional, pentru a asigura responsabilitatea și caracter participativ în elaborarea bugetului raional, precum și pentru a facilita conlucrarea între subdiviziunile și instituțiile bugetare în cadrul Consiliului raional. În Consiliul raional audierile publice deja au devenit o tradiție, a menționat președintele raionului și a recomandat administrațiilor publice locale de nivelul I să introducă audierile publice în practica consiliilor locale ca cetățenii să cunoască cum din ce surse se formează bugetul și cum se cheltuiesc banii publici.

Despre partea de venituri, cu lux de amănunte, a vorbit dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe, despre cheltuielile bugetului raional – dna Elizaveta Ceban, șef adjunct al direcției.

În dezbateri au participat mai multe persoane, apreciind înalt bugetul elaborat și mulțumind celor care au efectuat această muncă importantă și responsabilă. Astfel, dna Eufrosinia Dubcovețchi, consilier raional, și-a exprimat recunoștința pentru broșura elaborată care dă posibilitatea fiecărui să studieze mai profund bugetul raional. Dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, a subliniat că, datorită conlucrării cu direcția finanțe și susținerii din partea Consiliului raional, a fost asigurată funcționalitatea instituțiilor de învățământ până la finele anului 2018. Conform bugetului elaborat pentru anul 2019 20 de instituții de învățământ vor avea deficit de buget, însă, conform hotărârii guvernului, școlile mici vor fi transformate în filiale, vor fi întreprinse și alte măsuri care vor permite desfășurarea normală a procesului educativ-instructiv. În anul curent liceul teoretic „Ștefan Vodă” a petrecut audieri publice a bugetului instituției pentru anul 2019, în anul viitor această practică va fi preluată de toate instituțiile de învățământ, a punctat dna Burduja.

Consilierul raional, dl Vinidict Lutenco, s-a axat pe venituri în buget, menționând faptul că mulți agenți economici și prestatorii de servicii nu angajează lucrătorii oficial, nu plătesc impozitul pe salarii etc. Prin urmare, structurile statale abilitate cu funcții de control trebuie să-și onoreze obligațiunile de serviciu și să tragă la răspundere pe acei care nu se conformează cerințelor legislației în vigoare.

La finele audierilor publice dl Ion Țurcan a informat că doritorii de a face propuneri sau modificări în bugetul raional le pot prezenta în formă scrisă secretarului, dnei Galina Șargarovschi, specialistului în secția administrația publică.