Noutăți

Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat

 

 

La 14 decembrie 2017, în sala de şedinţe a şcolii de arte „M. Bieşu”, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional la care au participat şefi de direcţii şi secţii ale Consiliului raional, ai structurilor descentralizate în teritoriu, conducători de instituţii şi organizaţii etc.

La şedinţă a fost discutate 14 chestiuni

1) Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional Ştefan Vodă.

 Raportor: Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional.

2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/2 din 23.11.2017   “Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017”.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

3) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2017.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

4) Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

5) Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

6) Cu privire la modificarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2017.

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

7) Cu privire la transferul Oficiilor medicilor de familie din satele   Tudora și Palanca.

       Raportor: Vasile Gherman, vicepreședintele raionului.

8) Cu privire la primirea unor bunuri în proprietatea publică a Consiliului  raional Ștefan Vodă.

           Raportor: Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului.

9) Cu privire la delimitarea unui teren, proprietate publică a raionului Ștefan Vodă.

           Raportor: Iurie Deriughin, șef, serviciul relații funciare și cadastru.

10) Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul Ştefan Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2002.

         Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă.

11 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2018.

           Raportor: Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional.

12) Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă.

           Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

13) Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional    Ştefan Vodă pentru semestrul I al anului 2018.

           Raportor: Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raiona.

Suplimentar:

14) Cu privire la premiere.

           Raportor: Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional.

 

Ponderea cea mai mare având chestiunea cu privire la aprobarea bugetului raional pentru 2018 (raportor – dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe).

Consilierii raionali cu votul unanim a celor 29 prezenți la ședință au aprobat decizia în cauză.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul consilierii raionali dnii Vladimir Baligari, Iurie Moiseev, Nicolae Orlov, Vinidict Lutenco. Cu informații suplimentare pe fiecare chestiune a venit domnul Nicolae Molozea, preşedintele raionului.