Finanțe Noutăți

Bugetul raional pentru anul 2016, audiat de cetățeni

La 1 decembrie curent, în incinta Consiliului raional, au avut loc audieri publice la care a fost pus în discuţie proiectul bugetului raional pentru anul 2016. La audieri au participat consilieri raionali, şefi de direcţii şi secţii ai Consiliului raional, conducători ai structurilor raionale şi ai agenţilor economici, reprezentanţi ai primăriilor.

–Noi atribuim o importanţă deosebită audierilor publice cu discutarea proiectului bugetului raionului pentru anul viitor, a menţionat în cuvântarea sa de deschidere dl Nicolae Molozea, preşedintele raionului. Deoarece considerăm audierile un instrument al informării cetăţenilor, al atragerii lor în procesul decizional. Cu cât mai multe idei, propuneri constructive vom acumula, cu atât mai corect, mai optimal va fi bugetul. Bineînţeles, că la elaborarea proiectului bugetului au fost activ antrenaţi direcţia finanţe, celelalte direcţii ale Consiliului raional, primăriile. Dar loc pentru a-l perfecţiona mai este. Deşi modificări radicale ale bugetului nu ne putem permite, deoarece ştiţi că ţara trece nu prin cea mai benefică situaţie economică. Asta chiar dacă raionul nostru deja a înregistrat un rezultat meritoriu: graţie eforturilor precedentei şi actualei conduceri a raionului, a consilierilor raionali, inspectoratului fiscal, altor structuri bugetul raional pentru 2015 la capitolul venituri este deja depăşit. Cu toate acestea trebuie să avem un buget real, dar care numaidecât ne va permite să mergem înainte.

Apoi cuvântul i se oferi dnei Ina Caliman, şefa direcţiei finanţe.

–Proiectul bugetului raional pentru 2016 este elaborat conform prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, legilor privind finanţele publice locale şi privind administraţia publică locală, a menţionat dna Ina Caliman. Elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2018 s-a efectuat în cadrul noului sistem informaţional de management financiar în baza clasificaţiei bugetare noi. Evident, pe toţi cei prezenţi îi interesează, în primul rând, parametrii principali ai bugetului 2016. Deci voi specifica din start că bugetul raional se propune la venituri în sumă de 130.901,2 mii lei, iar la cheltuieli de 129.342 mii lei, cu excedent de 1559,2 mii lei.

Apoi dna Ina Caliman a prezentat în detalii proiectul bugetului la capitolul venituri. S-a menţionat că ponderea transferurilor de la bugetul de stat în structura totală a veniturilor bugetului raional este cea mai mare – 90 la sută – comparativ cu celelalte surse de venituri ale bugetului. Impozitelor şi taxelor le revine 8,6 procente din veniturile totale. Un detaliu important: pentru anul 2016 veniturile se prognozează în volum de 1128 mii lei, planificându-se o creştere de aproape un milion de lei – mai exact, de 984 mii lei.

Se planifică să fie obţinute alte venituri în sumă de 1794 mii lei, ceea ce constituie 1,4 la sută din volumul total al veniturilor. E de menţionat că în structura impozitelor şi taxelor ale bugetului raionului impozitului pe venit îi revine cea mai importantă pondere – 50,2 la sută, apoi urmând taxa pentru folosirea drumurilor – 43,3 procente şi taxa pentru apă – 4,7 procente. Pentru anul 2016 veniturile curente (veniturile bugetului, cu excepţia transferurilor) se planifică în sumă de 13.082,4 mii lei, ceea ce constituie cu 831,6 mii lei mai mult decât în 2015.

În alocuţiunea sa dna Elizaveta Ceban, şef adjunct al direcţiei finanţe, s-a referit la capitolul cheltuielile bugetului raional, menţionând că pentru anul 2016 cheltuielile bugetului vor constitui 129.342 mii lei, ceea ce va atesta o creştere de 4904,7 mii lei faţă de anul curent. Partea leului din suma indicată va fi direcţionată către domeniul social – 110.147,7 mii lei, adică 85,2 procente din suma totală. Cea mai mare pondere în structura cheltuielilor îi revine direcţiei învăţământ – 74,4 procente, direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei – 12,5 la sută, servicii în domeniul economiei – 5,1 procente, direcţiei cultură, tineret, sport şi turism – 2,9, servicii de stat cu destinaţie specială – 4,8 procente.

Se cere de menţionat că estimările de cheltuieli ale bugetului raional pentru 2016 sunt la limita de resurse financiare disponibile, care urmează să fie direcţionate la programe de importanţă vitală, ce va permite rezolvarea problemelor stringente, fără a fi admise datorii creditare şi blocaje financiare. Dna Elizaveta Ceban s-a referit la cele mai importante aspecte ce se referă la cheltuielile estimate pentru anul viitor.

Se cere numaidecât de subliniat că în cadrul audierilor asistenţa a dat dovadă de un nemaiîntâlnit până acum activism la acest fel de consultări publice. Au formulat propuneri, modificări judicioase, doleanţe consilierii raionali dnii Vasile Buzu şi Anatolie Iuresco, dna Mariana Haret, şefa IMSP „Centrul de sănătate Ştefan-Vodă”, dl Vasile Plămădeală, directorul spitalului raional, dl Vinidict Lutenco, preşedintele consiliului uniunii teritoriale a sindicatelor din agricultură şi alimentaţie, dna Raisa Burduja, şefa direcţiei învăţământ, dl Nicolae Damian, şeful inspectoratului fiscal pe raionul Ştefan-Vodă, dl Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului. Pe parcursul discuţiilor dl Nicolae Molozea şi dna Ina Caliman au intervenit cu explicaţiile necesare, au propus soluţii pentru situaţiile complicate. Toate propunerile au fost luate în evidenţă.

Valeriu GAJU, „PRIER-INFO”