Noutăți

Bugetul pentru anul 2019 aprobat de consilierii raionali

Ultima ședința ordinară a Consiliului raional din anul 2018, s-a desfășurat, la 13 decembrie curent, în sala festivă a școlii de arte „Maria Bieșu” și a fost prezidată de consilierul Vladimir Baligari, președintele comisiei consultative pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, la începutul ședinței și-a exprimat recunoștința consilierilor raionali din toate fracțiunile care au fost uniți și consecvenți, activând în interesul cetățenilor raionului.

În centrul atenției consilierilor raionali a fost chestiunea cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în două lecturi. Această chestiune a fost examinată foarte minuțios în toate comisiile consultative de specialitate, primind avizul pozitiv, astfel la ședința în plen n-au apărut probleme sau întrebări din partea consilierilor. Consilierul Valeriu Beril a atras atenția asupra managementului defectuos din partea conducătorilor unor instituții de învățământ cărora Consiliul raional a alocat surse suplementare pentru a asigura procesul instructiv-educativ cerând direcției generale educație să fie luate măsuri de rigoare.

Procedura de aprobare a bugetului raional a fost respectată în tocmai, acest document important fiind adoptat în a două lectură după o pauză. Consilierii au dat o apreciere înaltă a bugetului elaborat de către direcția finanțe în strânsa conlucrare cu direcțiile și instituțiile din subordinea Consiliului raional.

Pe marginea altor chestiuni de pe ordinea de zi a ședinței și-au expus părerea consilierii dnii Vasile Buzu, Iurie Moiseev, Anatolie Cîrnu și alții.

La finele ședinței dna Zinaida Marin, primar de Răscăieți, a mulțumit consilierilor raionali pentru activitate pe parcursul acestui mandat, pentru conlucrare și susținere acordată autorităților publice locale.